Kategorizácia nemocníc a presuny zamestnancov

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 15.2.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k možnému presunu zamestnancov v zdravotníctve po kategorizácii nemocníc. 

Kategorizácia nemocníc a presuny zamestnancov

Martin Vlachynský, INESS:

„Áno, pre niektorých to môže znamenať, že ak budú chcieť rozvíjať kariéru v tom odbore a špecializácii, ktorú si zvolili, tak možno sa budú musieť presunúť.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards