INESS v programe Promoting Tolerance 2016

Róbert Chovanculiak z INESS sa zúčastnil 10-dňového programu Promoting Tolerance 2016 v USA. Podujatie sa odohrávalo v štyroch amerických mestách (Washington, D.C., New York City, Cincinnati a Los Angeles) od 13. do 23. novembra 2016. Program organizovali spoločne dve organizácie: Friedrich Naumann Foundation a American Jewish Committee (AJC).

INESS v programe Promoting Tolerance 2016

Program sa začal vo Washingtone, D.C., kde sa odohralo množstvo diskusií a prednášok s politikmi, aktivistami, novinármi, lobistami a analytikmi rôznych think-tankov. Témou diskusií boli predovšetkým nedávne prezidentské voľby a ich možný vplyv na ďalší vývoj USA. Program v D.C. zahŕňal taktiež návštevu múzea venovaného holokaustu.

V New York City sa už diskusie venovali bližšie problematike a možnostiam spolupráce medzi rôznymi menšinami. Bola to predovšetkým prednáška rabína Bob Kaplaina, ktorá zaujala najviac divákov. V nej ukázal, ako je dôležité vytvoriť medzi rôznymi menšinami vzťah vzájomnej potrebnosti. Nestačí sa sústrediť len na vytváranie priateľského prostredia a rozširovať myšlienku tolerancie, ale je dôležité aj budovať vzájomnú závislosť jedného od druhého, a to napr. vo forme poskytovania si služieb. Len tak je možné vybudovať dlhodobé mierové a produktívne spolunažívanie rôznych menšín. V NYC účastníci navštívili tiež múzeum venované pamiatke 11/9.

V Cincinnati účastníci bývali v rodinách miestnych členov AJC. Okrem toho zažili aj Shabbat bohoslužbu a večeru. Program v tomto meste bol obohatený aj o kultúrny zážitok vo forme muzikálu Fantóm opery.

V Los Angeles účastníci navštívili Homeboy Industries - centrum, ktoré pomáha začleňovať bývalých členov rôznych gangov do spoločnosti. Centrum im nájde prácu, pomôže odstrániť tetovanie a ponúkne vzdelávacie programy. Záverečná prednáška sa venovala prezentácii projektu NewGround, ktorý sa snaží pomocou osobných diskusií medzi rôznymi, aj znepriatelenými menšinami nadviazať vzťahy a spoluprácu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards