INESS v komisii pre podnikateľské prostredie

24.01. zasadala komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, komisia pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a komisia pre technologický rozvoj a inovácie pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Tému zasadnutia bola zdieľaná ekonomika a jej budúcnosť v Slovenskej republike. 

INESS v komisii pre podnikateľské prostredie

Za INESS sa zúčastnil a prezentoval svoj príspevok Róbert Chovanculiak. Následne v diskusii sa rozoberala téma regulácie zdieľanej ekonomiky a jej zasadenie do legislatívy SR. Všetci účastníci sa zhodli na nutnosti pristupovať k zdieľanej ekonomike otvorene a umožniť jej fungovať v rámci slovenskej ekonomiky. V diskusii sa vykryštalizovali v zásade dva spôsoby ako toto dosiahnuť. Buď sa zmení a liberalizuje existujúca regulácia alebo sa vytvorí úplne nové legislatíva špeciálne pre zdieľanú ekonomiku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards