INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Oponentský posudok k materiálu Sociálna spravodlivosť na Slovensku

Úradnícka vláda pred nástupom novej vlády zverejnila 4 dokumenty, ktoré by mohli byť návodom, ako posunúť Slovensko vpred. Jedným z nich je aj dokument Sociálne spravodlivá krajina, ktorú pod vedením Ivety Radičovej spísalo viacero renomovaných odborníkov na Sociálnu oblasť. Radovan Ďurana bol oslovený so žiadosťou o oponentúru publikácie, ktorú zhotovil 6.9.2023. Nakoľko nie so všetkým sa v tejto publikácii stotožňujeme, rozhodli sme sa znenie oponentúry zverejniť.

Publikácia obsahuje viacero podnetných návrhov a užitočných grafov, určite stojí za prečítanie.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards