Hodnotenie volebných programov - pôdohospodárstvo

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V dnešnej tlačovej správe hodnotíme oblasť pôdohospodárstva. V uplynulých dňoch sme hodnotili školstvo a daňovú politiku, zajtra zverejníme výsledky za podnikateľské prostredie a trh práce.

Hodnotenie volebných programov - pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo je sektor, kde nemôžeme hovoriť o nedostatku zdrojov, napriek tomu sa dlhé roky trápi viacerými problémami. Ktoré strany ponúkajú konkrétne riešenia pre konkurencieschopné poľnohospodárstvo?

Hodnotili sme na škále od 0 do 10 bodov, kde vyššie číslo znamená program, ktorý identifikuje základné problémy v pôdohospodárstve, stanovuje si merateľné ciele a navrhuje konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie.  Osobitne sme sa pozreli na to, ako strany reagujú na slabú konkurencieschopnosť slovenských fariem a nízku pridanú hodnotu ich produkcie, na stratégiu v dotačnej politike a riešenie pozemkovej agendy, kde rozdrobená pôda a komplikované vlastnícke vzťahy vytvárajú problémy farmárom, ale aj bežným ľuďom. Celé znenie hodnotenia aj s infografikou nájdete na tejto stránke.

Viaceré strany navrhujú nové dotačné schémy, pričom zanedbávajú možnosť lepšieho nastavenia prerozdelenia prostriedkov z fondov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Pozitívne hodnotíme fakt, že mnohé strany reagujú na problematiku rozdrobeného pozemkového vlastníctva a viaceré ako svoju prioritu uvádzajú naštartovanie procesu pozemkových úprav. Na druhej strane, len málo strán v programe uvádza, koľko prostriedkov chcú na tento nákladný proces použiť a kde ich chcú získať.

 

Podrobné hodnotenie volebných programov v oblasti pôdohospodárstva nájdete na stránke INESS, kde sa postupne objavia aj ostatné oblasti.

Kontakt pre médiá za oblasť pôdohospodárstva: Monika Budzák, monika.budzak@iness.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards