Heger má PRÚSER! Na Úrade vlády zamestnal ENORMNE veľa DOHODÁROV: Načo mu boli TRÉNERI v ŠKOLE?

Denník Plus jeden deň zverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k dôvodom zvýšenia počtu zamestnancov na úrade vlády. 

Heger má PRÚSER! Na Úrade vlády zamestnal ENORMNE veľa DOHODÁROV: Načo mu boli TRÉNERI v ŠKOLE?

Radovan Ďurana, INESS: 

"Nevidím dôvod spochybňovať nárast počtu zamestnancov presunutím kompetencií , či útvarov na ÚV SR. Skôr je prekvapujúce, že k niektorým došlo. Napríklad presun oddelenia elektronického verejného obstarávania je prečo na Úrade vlády? Je celkom pochopiteľné, že Plán obnovy, ktorý zasahuje mnoho rezortov, je praktické manažovať z Úradu vlády s kontrolou premiéra. Ale prečo sú Tréneri v škole na Úrade vlády? Prečo existuje funkcia splnomocnenec pre šport, keď na to máme celé ministerstvo? Prečo trénerov v škole neriešia zriaďovatelia škôl? Presne tieto riešenia mimo zodpovedné rezorty vedú k skrytému postupnému rastu zamestnanosti vo verejnej správe. Bohužiaľ, úrad neposkytol údaj o celkovom počte dohodárov, preto nie je možné posúdiť, či tieto dohody predstavujú čiastočný zárobok, alebo náhradu za štandardné pracovné miesto. V návrhu rozpočtu na rok 2022 bola nasledujúca informácia k Úradu vlády: "V rámci tejto úpravy sa zvyšuje počet zamestnancov kapitoly Úrad vlády SR o 83 osôb, z ktorých 54 osôb bude finančne zabezpečených z Operačného programu Efektívna verejná správa a 29 zamestnancov bude financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu." Tento počet však nedokáže vysvetliť nárast o takmer 240 zamestnancov. V rozpočte na rok 2023 sa už ale hovorí o 215 zamestnancoch, ale rovnako aj celkový počet zamestnancov vzrástol na 953 na rok 2023. Ak teda odrátame 205 zamestnancov, ostane 738 - oproti roku 2021 to stále znamená nárast ďalších 150 zamestnancov, ktorý nevieme vysvetliť z dostupných zdrojov vysvetliť. ÚV SR na svojich stránkach nezverejnil záverečný účet 2021, ani rozpočet na rok 2023.y

Celý článok zo dňa 2.6.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards