Fiškálny populizmus zľava aj sprava

Politici radi sľubujú modré z neba. To nie je bug ale feature. Na politickom trhu sa súťaží o srdcia voličov. A srdcia najlepšie získate tým, že im budete hovoriť, čo chcú počuť. A čo chcú počuť? To, čo znie dobre.

 

Fiškálny populizmus zľava aj sprava

Čo znie lepšie ako znižovanie daní a zvyšovanie výdavkov na verejné služby? Vôbec nevadí, že tieto ciele idú proti sebe. Politika nie je o konzistentnosti.

Pri analýze programu politickej strany Ľudová strana – naše Slovensko nám vyšlo, že jej sľuby by stáli rozpočet dodatočných 5 mld. eur ročne. O toľko by vzrástli prevádzkové náklady štátu. A pritom táto strana sľubovala vyrovnaný rozpočet. Sľubovať nižší vek odchodu do dôchodku, dlhšiu materskú, verejné práce pre všetkých nezamestnaných, či podporu poľnohospodárov je lákavé. Rovnako sľúbiť zníženie všetkých daní na 15%. Nejde to však dokopy s cieľom dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Pekne znejúce sľuby sú však u voličov cenené vyššie ako realistickosť sľubov.

Pri niektorých iných stranách je zasa problém, že sa už ani nesnažia konkretizovať, čo plánujú zvýšiť a čo znížiť. Pred minulými voľbami sme mali na Slovensku lídra stranu, ktorá sa ani neunúvala zverejniť svoj predvolebný program. Jej sľuby tak ostávali čisto v rétoricko-abstraktnej rovine: „urobíme tak, aby dobre bolo“.

Tento rok majú parlamentné voľby v Českej republike, tak sa môžeme pozrieť, ako sa tam politici chopili svojho remesla. Program plný čísel a konkrétnych opatrení predstavila „česká SDKÚ“ strana ODS. Ako sa na pravicovú stranu patrí, ODS veľkú časť svojho programu venovala plánom na znižovanie daní.

Medzi najvýraznejšie položky patrí zníženie dane z príjmu zamestnancov 20% na 15 % z hrubej mzdy. Strana dokonca na svojich stránkach prezentuje „daňové pravítko“, kde si každý zamestnanec môže pozrieť, koľko by ušetril. Ďalej strana sľubuje znížiť DPH z 21 % na 19 % (pri vybraných potravinách dokonca  z 15 % na 10 %), znížiť odvody platené zamestnávateľom o 2 percentuálne body, alebo úplne zrušiť daň z nadobudnutia nehnuteľností. Tieto opatrenia by dokopy znížili príjmy rozpočtu o viac ako 120 mld. Kč.

Na tom by nemuselo byť nič zlé, keby strana aj rovnako precízne ukázala, kde plánuje ušetriť potrebné zdroje, keďže podľa jej slov  sa chce zvyšovaniu deficitu vyhýbať. Tejto otázke venuje ODS celý box „KDE NA TO VEZMEME“. V ňom však komentuje len výpadky dane z príjmu ale ostatné navrhované znižovanie daní ignoruje. Pri tej jednej dani priznáva, že by bolo potrebné ušetriť aspoň 40 mld. Kč vo výdavkoch. Zvyšných 80 mld. Kč (viac ako 3 mld. Eur) nespomína.

Avšak ani načrtnuté šetrenie vo výške 40 mld. Kč nevyznieva moc presvedčivo. ODS plánuje zvýšiť adresnosť sociálnych dávok a tak ušetriť 10 mld. Kč, ďalej zrušiť 20 % vyplácaných dotácií, čo ušetrí 24 mld. Kč. Taktiež ODS očakáva, že zo 40 mld. Kč sa do rozpočtu vráti 8-10 mld. eur cez vyššie nákupy a zaplatenú spotrebnú daň.

Takéto šetrenie by však zďaleka nestačilo na vyššie opísané znižovanie ostatných daní a odvodov. Navyše to nie je všetko, čo ODS plánuje v oblasti znižovania daní. Chce taktiež zaviesť strop na zdravotné odvody, zrušiť cestnú daň pre osobné automobily, či zaviesť daňovú „zľavu“ pre pracujúcu manželku s nezaopatrené dieťaťom. To by vyžadovalo ďalšie šetrenie.

V oblasti výdavkov ODS neplánuje nejaké výrazne zvyšovanie. Ale stále je jej cieľom zvýšiť platy zamestnancov sociálnych služieb, rovnako zvýšiť priemerné platy učiteľov až na 35 000 Kč, zvýšiť dostupnosť lekárov na celom území ČR, či dostupnejšiu verejnú dopravu a budovanie infraštruktúry na vidieku  alebo navýšenie výdavkov na kultúru až na 1% celkových výdavkov štátneho rozpočtu. Aj keď jednotlivé položky nemusia predstavovať vysoké výdavky, spolu už ide o nezanedbateľnú čiastku. Kde na to zobrať peniaze, ak sa budú zároveň razantne znižovať dane?

Trend Blog, 21.9.2017

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards