Expertné podujatie Rozpočtovanie v zdravotníctve

V mnohých vyspelých štátoch sa v zdravotníctve stretajú trhové prvky (súkromní poskytovatelia, voľná cenotvorba, zmluvná sloboda) s centrálnym plánovaním (riadený rozsah ponuky, cenové regulácie, rozpočtovanie tržieb).

Expertné podujatie Rozpočtovanie v zdravotníctve

Výsledkom sú časte disbalancie s neželanými sprievodnými efektami, ako sú rozsiahle zmeny rozpočtu počas roka, neexistencia strednodobého plánovania, nesystémové oddlžovanie, či generovanie otvorených aj skrytých dlhov.

Preto v stredu 26. apríla 2023 usporiadal INESS expertné podujatie pod názvom Rozpočtovanie v zdravotníctve. Hlavným hosťom tohto podujatia bol Prof. Dr. Patrick Jeurissen, svetový expert na fiškálne udržateľné zdravotné systémy pôsobiaci v Radboud University Medical Center a na holandskom ministerstve zdravotníctva.

Ďalšími hosťami boli Henrieta Tulejová z Advance Healthcare Management Institute, ktorá predstavila skúsenosti z Českej republiky a Adam Marek z UHP ako zástupca Slovenska. Moderátorom podujatia bol Martin Vlachynský z INESS. V hľadisku sa zišlo vyše 40 reprezentantov zdravotníckeho sektora. Úvodným príhovorom nás poctila Henriette van Notten, Deputy Head of Mission Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku.

Hosti vo svojich prezentáciách vysvetľovali najmä funkčnosť rôznych nástrojov na kontrolu rastu zdravotníckych výdavkov, spôsob tvorby rozpočtu v jednotlivých štátoch, fungovanie rezerv či cenotvorby. Okrem prednášok bola prínosom aj následná bohatá diskusia s divákmi.

Prezentačné slajdy profesora Jeurissena sú dostupné tu. Prezentácia Henriety Tulejovej je dostupná tu.

S profesorom Jeurissenom sme pripravili aj rozhovor v rámci našej série podcastov Na Vŕšku. Môžete si ho pozrieť na YouTube tu, alebo vypočuť na podcastových platformách tu. Rozhovor je v angličtine bez prekladu.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku.

Henriette van Notten, Deputy Head of Mission Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku

Martin Vlachynský, INESS

Profesor Patrick Jeurissen, Radbout University Medical Center

Profesor Patrick Jeurissen, Radbout University Medical Center

Henrieta Tulejová, lektorka Advance Healthcare Management Institute

Adam Marek, vedúci oddelenia UHP

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards