Emisie elektromobilu sú dvakrát vyššie

Denník N uverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu na tému emisie elektromobilov. 

Emisie elektromobilu sú dvakrát vyššie

Radovan Ďurana, INESS: 

"Electricitymapp app zbiera aktuálne informácie o výrobe a tranzite elektriny a páruje ich s vypustenými emisiami, pre väčšinu krajín sveta. A tak sa dozviete, že napríklad v nedeľu 27.11.2022 ráno o ôsmej spôsobila výroba 1kwh v Poľsku emisie skleníkových 1026g.

Táto appka je tak skvelý nástroj pre tých, ktorí 1) potrebujú ukázať, ako green deal nefunguje (keď v Nemecku práve nefúka a nesvieti 2) potrebujú ukázať, ako OZE fungujú (slnečno, silno fúka) 3) chcú vedieť, kde, kedy ako a koľko emisií vzniká.

Ešte pred 10 dňami by bol ten údaj za Poľsko necelých 700g. Doteraz appka vychádzala z priemerných údajov pre celú Zem na základe údajov modelov IPCC (to je ten „vedecký konsenzus“). Autori appky ale zmenili metodiku tak, aby každá krajina vo výpočte emisií mala skutočné a celkové emisie. Čo to znamená?

Napríklad vo výrobe elektriny z uhlia sú zahrnuté celkové emisie od ťažby uhlia až po zavretie danej elektrárne. To znamená, že emisný faktor v danej krajine zohľadňuje vyspelosť miestnej elektrárne, či kogeneráciu (elektráreň nielen vyrába elektrinu, ale dodáva aj teplo na vykurovanie). Medzi krajinami tak nastali veľké rozdiely.

Nemecká uhoľná elektráreň tak vyrobí 1kwh s priemernými emisiami 1152g, poľská 1104g. Slovenská plynka s emisiami 468g, ale rumunská 1125g. Kogenerácia (využívanie tepla pri výrobe elektriny) v Rumunsku je zjavne neznámy pojem."

Celý článok zo dňa 1.12.2022 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards