Ekonomický base camp 2022

INESS organizoval 13. – 16. októbra 2022 prvý ročník Ekonomického base campu (EBC). 4-dňového vzdelávacieho seminára, zameraného na témy, ktoré aktuálne hýbu ekonomickým svetom, sa zúčastnilo 33 študentov stredných a vysokých škôl v penzióne Maxim v Bojniciach.
 

Ekonomický base camp 2022

Prvý deň seminára v podvečer na účastníkov čakalo privítanie od Moniky Budzák z INESS, vzájomné zoznamovanie a kvíz, ktorého súčasťou boli vážne aj menej vážne ekonomické otázky. Účastníci súťažili v tímoch a najlepší tím si odniesol balíček s rôznymi dobrotami.

Druhý deň Ekonomického base campu niektorí účastníci rozbehli ranným spoločným behom po bojnických lesoch. Po raňajkách už nasledovala prvá prednáška o Cene štátu. Vesmír slovenských verejných výdavkov predstavili Radovan Ďurana a Juraj Fukatsch z INESS. V diskusii sa študenti mohli oboznámiť napríklad s tým, koľko stojí prevádzka železníc, vzdelanie jedného vysokoškoláka či koľko platí v priemere jeden Slovák či Slovenka za štátne služby. 

Druhý blok patril externému hosťovi – Marekovi Hudíkovi, prodekanovi na Podniko-hospodářskej fakulte VŠE v Prahe. Svoju prvú prednášku nazval „Svet podľa dopytu a ponuky“ a okrem iného vysvetlil napríklad aj to, prečo bolo v roku 2021 ťažké a drahé kúpiť si auto. 

Martin Vlachynský z INESS mal prvú popoludňajšiu prednášku, v ktorej účastníkom vysvetlil, ako funguje slovenské zdravotníctvo. Venoval sa rozdeleniu financií ale aj filozofickému pozadiu verejného zdravotníctva. Nechýbalo ani porovnanie so zdravotníctvom v USA, ktoré je v Európe často označované ako „trhové“, avšak opak je pravdou. 

Ako sa vyvíjali dnešné peniaze? Prečo sú ľudia tak fascinovaní blýskajúcimi sa kovmi a ako to viedlo k dnešnej podobe peňazí? Tomu sa venoval Juraj Karpiš z INESS, ktorý hovoril o evolúcii vo svete peňazí. 

Druhý deň na EBC zakončil Marek Hudík so svojou druhou prednáškou, keď hovoril o tom, ako súvisí teória hier s trhovými rozhodnutiami, aké hry s nami hrajú vlády či centrálne banky a ako toto všetko môžeme využiť v našom každodennom rozhodovaní.

Aj tretí deň EBC bol nabitý množstvom tém a aktivít. Juraj Karpiš sa ponoril hlbšie do témy inflácie a vysvetlil ako inflačná ilúzia vyvolá v ľuďoch presvedčenie, že sú bohatší – hoci nie sú, keďže vznikli len nové peniaze, no nie nové statky a služby v ekonomike. 

Marek Hudík vo svojej tretej prednáške na EBC diskutoval so študentmi o tom, čo znamená myslieť ako ekonóm. Uvádzal príklady, kedy môže ekonomické zmýšľanie pomôcť nájsť príčiny problémov ako je kriminalita či zlé ovzdušie, čím sa dostáva spoločnosť bližšie k ich riešeniam. 

Popoludní sa študenti rozprávali o investovaní s Jurajom Karpišom. Lektor hovoril nielen o investíciách do akcií, nehnuteľností či zlata, ale aj o tom, ako hľadať čo najlepšie investovanie do seba. Podľa Juraja by mali mladí ľudia pri investovaní do seba hľadať 3 veci: v čom sú dobrí, čo ich baví a čo pomáha druhým. 

Radovan Ďurana vo svojej druhej prednáške na EBC previedol účastníkov celým svetom slovenského sociálneho systému. Odkrýval mýty o výške dávky v hmotnej núdzi, o jej poberateľoch či adresnosti dávok. Na záver ukázal študentom, ako sa podľa súčasných pravidiel počíta dôchodok. 

Vyvrcholením celého dňa bola prezentácia skupinového projektu, kedy každá z piatich študentských skupín predstavila svoj plán ako prepracovať, zoškrtať a zefektívniť rozpočet jedného z ministerstiev. Súperili reformátori ministerstva pôdohospodárstva, dopravy, školstva, práce a zdravotníctva. Porota sa zhodla, že každý z projektov bol prepracovaný a tímy prekvapili šikovnosťou. Bolo však treba vybrať víťaza, a tým sa stal tím pre ministerstvo práce. 

Doobedie štvrtého dňa na EBC patrilo ešte poslednej z prednášok, ktorú viedol Róbert Chovanculiak z INESS. S účastníkmi diskutoval o školstve, predovšetkým o tom, ako dať priestor pre vznik, testovanie a zdokonaľovanie rôznych vzdelávacích prístupov. Na záver študentom poradil niekoľko techník, ako sa môžu učiť efektívnejšie. 

Nasledoval spoločný obed a záverečný ceremoniál. Richard Ďurana, riaditeľ INESS a Monika Budzák každému študentovi a študentke odovzdali certifikát. Absolventi EBC si v závere pochvaľovali nielen program, ale aj uvoľnenú atmosféru, ktorá počas celého podujatia panovala. Okrem vedomostí si tak mnohí odnášajú aj zážitky a nové kontakty. V INESS veríme, že o mnohých z nich ešte budeme počuť. 

Podujatie podporila Nadácia Tatra banky a Republiková únia zamestnávateľov, ktorým týmto srdečne ďakujeme. 


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards