Čo bude s PPA?

Pôdohospodárska platobná agentúra má čo robiť, aby odstránila nedostatky, udržala si akreditáciu a získala aspoň čiastočnú dôveru.