Dvadsaťtisíc žiakov je odsúdených na neúspech

Denník N uverenil komentár analytika Róberta Chovanculiaka ku možnostiam zmeny vzdelávania na školách, ktoré nenaučia žiakov základnú gramotnosť. 

Dvadsaťtisíc žiakov je odsúdených na neúspech

Na Slovensku máme okolo päťdesiat základných škôl, ktoré absolútne zlyhávajú. Navštevuje ich deň čo deň približne 20-tisíc žiakov, ktorí počas 9 - 10 rokov dochádzky absolvujú viac ako 10-tisíc hodín vzdelávania. A výsledkom tohto všetkého je - nič. V Testovaní 5 a 9 dosiahnu výsledky, ktoré sú často horšie, než by dosiahli pri náhodnom výbere odpovedí. Tieto deti absolvujú školu a nevedia čítať, písať, počítať. Je pravda, že približne polovica žiakov v týchto školách pochádza zo znevýhodneného prostredia. To však nemôže byť pre školy ospravedlnenka. Tieto deti sú zdravé a majú potenciál. Ten sa však nedokáže napĺňať v škole, ktorá funguje cez šablónu vytvorenú na ministerstve školstva pre priemerné deti z priemernej slovenskej rodiny. Ak sa žiak v týchto školách vychýli od normálnosti, škola prestáva fungovať. A deti zo znevýhodneného prostredia sa vychyľujú.

Veľká časť ich neovláda dobre slovenský jazyk a pochádzajú z prostredia extrémnej chudoby s absenciou kultúrnych zvyklostí, ktoré väčšinová populácia a jej deti považujú za samozrejmosť. Prepojenie medzi snahou a výsledkom, rešpektovanie formálnych pravidiel alebo víziu budúcnosti a kariéry nemajú deti z vylúčených komunít rodinne vžité. Automaticky tak nezapadnú do formálneho prostredia školy a začnú ho vnímať ako nepriateľské.

Celý komentár zo dňa 20.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards