Drahá rodinná politika

Podpora rodín je najobľúbenejšou témou politikov. Pravidelne dominuje nielen volebným programom, ale aj „reformným snahám“ politikov. Podpora materstva/rodičovstva je téma, ktorá je zaručene víťazná. Proti zvýšenej podpore rodiny sa ani opozičný politik neodváži argumentovať. Akýkoľvek návrh má takmer zaručenú istotu, že prejde, lebo rodina je nedotknuteľná. Rodina, to je predsa budúcnosť štátu.

Drahá rodinná politika

Nikde v týchto debatách sa však nehovorí o tom, koľko rodinná podpora skutočne stojí už dnes. A či to nebodaj už nie je dosť. Zásadne chýbajú analýzy, ktoré by dokázali rozlišovať medzi príjmami domácností v štádiu skorého rodičovstva (výpadok príjmu) a následného obdobia rodičovstva. Daňový bonus sa proste pridá všetkým!

Do tejto diskusie sme sa preto rozhodli vstúpiť odvážnymi prepočtami. Položili sme si jednoduchú otázku. Koľko získa rodina prostredníctvom dávok, daňových úľav a poistného za prvých 5 rokov „života rodiny“ s dvomi deťmi?

Výsledkom našej snahy je štúdia Drahá rodinná politika, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Hlavné závery štúdie sú:

  • Rodina získa na dávkach viac, ako stratí vo forme čistého príjmu (výpadok príjmu počas starostlivosti o dieťa). V prípade rodiny s priemernou mzdou je to 7 256 eur, v prípade rodiny s minimálnou mzdou dokonca 16 224 eur.
  • Systém dávok rodinnej politiky je neadresný, transfery sú poskytované každej rodine bez ohľadu na jej príjmovú situáciu.
  • Slovenský systém dávok rodinnej politiky je štedrejší ako v Českej republike, rovnaký model rodiny získa v ČR o 17 % nižšie dávky.
  • Výdavky na rodinnú politiku dosahujú 2,34 mld. eur ročne.

V súvislosti so závermi štúdie prinášame nasledujúce odporúčania:

  • Dávka tehotenské nemá v plošnej podobe opodstatnenie (môže mať význam len pre ženy s nízkym príjmom a zdravotnými komplikáciami). Dávka by mala byť zrušená, prípadne by mala byť úzko zadefinovaná skupina žien, ktoré túto dávku potrebujú (možná úspora 50 - 60 mil. eur).
  • Skrátenie obdobia poberania dávky materské po pôrode z 28 týždňov na 18 týždňov (4 mesiace). Rovnaké skrátenie doby poberania materského pre otcov – tieto zmeny umožnia znížiť výdavky na materskú o 30 %, to znamená, že bude možné znížiť odvodové zaťaženie všetkých pracujúcich o 116 mil. eur ročne.
  • Skrátenie rodičovskej dovolenky do 2 rokov dieťaťa (prechodné obdobie do 2,5 roku dieťaťa). Legislatívne zaviesť možnosť predĺženia neplatenej rodičovskej dovolenky po dohode so zamestnávateľom o ďalší rok (priestor pre matky, ktoré považujú 3-ročnú intenzívnu výchovu za žiadúcu). Vzniknutá úspora dosiahne 30 % - umožní znížiť daňové zaťaženie pracujúcich o 200 mil. eur (v roku 2022). Tento krok musí byť podmienený zmenou legislatívy a podporou vzniku nových zariadení, ktoré by poskytli starostlivosť pre súvisiaci počet detí.
  • Testovanie príjmov poberateľov prídavkov na deti - podobne ako v Českej republike. Prídavky nebudú vyplácané rodinám s najvyšším príjmom, pričom hranica bude nastavená tak, že výdavky na prídavky klesnú o 30 %, čo bude znamenať úsporu 118 mil. eur ročne.

Takto získané úspory (0,5 mld. eur)  je možné použiť na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pracujúcich – vrátane tých, ktorí živia rodiny. Eventuálne, časť úspory môže byť použitá na podporu rodín, ktorých príjmy len mierne prekračujú hranicu nároku na dávky v hmotnej núdzi.

Grafiku v plnom rozlíšení si môžete stiahnuť tu.

Grafiku v plnom rozlíšení si môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards