Domácnosti pocítia nárast energií

Rádio Expres odvysielalo dňa 29.6.2023 hodnotenie analytika Radovana Ďuranu ku konsolidačnému balíčku verejných financií v Českej republike. 

Ako uviedol, balík opatrení, ktorý počíta s rušením daňových výnimiek a rozsiahlym šetrením ukážkou toho, že verejné financie nemajú pod kontrolou ani v Prahe.

Radovan Ďurana, INESS:

„Ten problém je evidentne na výdavkovej strane, kde štát občanom poskytuje sociálne dávky, ktoré sú neprimerané tým schopnostiam ekonomiky platiť dane, tam je podobne vysoké odvodové zaťaženie ako na Slovensku. Konsolidačný balíček sa dotkne najmä daňovej oblasti, čo považujem za nie veľmi šťastné riešenie. Bohužiaľ, vláda zvolila aj také neštandardné opatrenie, ako je zvýšenie daní z príjmu právnických osôb, ktoré dlhodobo môže spomaliť českú ekonomiku a aj samotný rast príjmov. Vláda okrem iného plánuje zvýšiť daň z príjmu právnických osôb z devätnástich na 21 %. Znížené sadzby DPH zjednotí na 12 %. Opatrenia aj tak nebudú stačiť a sú výkričníkom i pre Slovensko. Keď sa napíše zmena v daňovom zákone, tak tú daň musí platiť, ale keď vláda sľúbi, že bude škrtať dotácie, tak to ešte neznamená, že to skutočne k tomu dôjde, inými slovami, to zvyšovanie daní je istejšie ako škrtanie vo výdavkoch. Takéto niečo budeme vidieť aj na Slovensku v budúcom období.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards