Čo potešilo ekonómov v programoch strán (Panel expertov)

Čo potešilo ekonómov v programoch strán (Panel expertov)

Radovan Ďurana, INESS

Pri hodnotení programov z oblasti verejných financií by som pochválil všetky strany (bolo ich zopár), ktoré boli ochotné uviesť, že ústavný strop na vek odchodu do dôchodku sa bude musieť upravovať.

V oblasti daňovej politiky sa dá hovoriť viac o zvláštnych opatreniach ako o inšpiratívnych nápadoch. Zdaňovať zisk až pri výplate dividend je dobrý nápad, v programoch sa viackrát objavuje zrušenie koncesionárskych poplatkov, ktoré dnes musia platiť zamestnávatelia, alebo výhodnejšie zdanenie sezónnej práce.

Daňová tvorivosť však nevymizla, v programoch nachádzame podivné návrhy ako daň z bilbordov, osobitná daň na dividendy do zahraničia (ako, keď máme zmluvy o zákaze dvojitého zdanenia?). Strach budia návrhy na 50 % zdanenie ziskov energetických firiem. Pre všetky programy však platí, že boli písané pre vyrovnaný rozpočet. V skutočnosti strany dostanú rozpočet s 2-miliardovou sekerou. Konkrétnych návrhov na šetrenie vo verejných financiách je však v programoch ako šafranu.

Robert Chovanculiak, INESS
Školstvo

Z programov opozičných strán ašpirujúcich na účasť v budúcej vláde bolo cítiť, že školstvo bude pre nich priorita. Venovali mu prvé kapitoly a veľké množstvo strán. Kvantita sa však nie vždy premietla do kvality a programy obsahovali pomerne veľa ťažko hodnotiteľných výziev na

posilnenie, zlepšenie, zvýšenie, zabezpečenie a podporenie. Strany tak isto pomerne ľahkovážne narábali so sľubmi na zvýšenie platov učiteľov. Ak mám vyzdvihnúť jedno pozitívne prekvapenie, tak je to nápad strany SAS konsolidovať všetky výdavky na šport a voľnočasové aktivity detí do jedného fondu, ktorý má byť následne prerozdelený medzi deti vo forme športových poukazov.

Martin Vlachynský, INESS
Podnikateľské prostredie

V oblasti podnikateľského prostredia je pozitívne, že veľká časť strán si osvojila „povinnú jazdu“ a navrhuje balík opatrení, ktoré nie sú drahé, neťaží ich konflikt lavice a pravice a môžu pomôcť ako podnikateľom, tak bežným občanom. Medzi ne zaraďujem napríklad sunset clause („dátum spotreby“ regulácií), pravidlo „jedna regulácia dnu, jedna von“ či jasné zoznamy povinností. Objavili sa aj odvážnejšie myšlienky, medzi ktoré radím najmä „estónsku daň“, teda zdaňovanie len vyplateného zisku.

Zdravotníctvo

Hlavným pozitívom v programoch pre zdravotníctvo je ústup od unitárneho systému jednej štátnej poisťovne a minimálna snaha zoštátňovať

poskytovateľov. Politici už azda začínajú chápať, že aj zdravotníctvo je výrobný sektor, v ktorom má súkromný kapitál významné miesto.

Najdôležitejším bodom programov je však deklarovaná snaha zadefinovať nárok či štandard pacienta a merať kvalitu v zdravotníctve. Toto by

bolo zásadným krokom pre zmenu k lepšiemu, zároveň to je však politicky najťažší krok. Špeciálnu pochvalu si zaslúžia tri strany - Sme rodina,

KDH a hlavne OĽaNO - za zmienku o riešení problematiky marginalizovaných komunít v zdravotníctve.

Monika Budzák, INESS
Poľnohospodárstvo

V oblasti pôdohospodárstva pozitívne hodnotíme to, že strany zväčša správne identifikujú problémové oblasti sektora - chýbajúca alebo nekonzistentná stratégia v dotačnej politike, chaotické pozemkové vlastníctvo a nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie. Pri jednotlivých riešeniach sa však len málo strán vybralo cestou efektívnejšieho prerozdeľovania zdrojov a na desiatkach stranách programov sme našli pomerne málo merateľných a konkrétnych opatrení pre lepšie fungovanie sektora.

Konkrétne môžeme vyzdvihnúť nápad strany Za ľudí, ktorá navrhuje, aby spory o užívateľské vzťahy k pôde riešil v prvostupňovom konaní miestny pozemkový úrad - sporové strany predložia nájomné zmluvy a na základe nich úrad rozhodne. Zaujímavý a jedinečný návrh, ktorý by v niektorých prípadoch možno zabránil drahým a dlhým súdnym sporom. V praxi dochádza totiž k tzv. viacnásobným deklaráciám, kedy farmári požiadajú o dotácie na tie isté plochy a tým sa pozastaví čerpanie úplne, až kým sa spor nevyrieši. Tento stav niektorí farmári využívajú aj na vydieranie protistrany, ktorá je od dotácií závislá.

Jeden z najodvážnejších návrhov je zrušenie dotácií v poľnohospodárstve od strany SaS - žiadna iná strana to vo svojich programoch neuvádza, pričom dlhodobo pozorujeme, že dotačná politika výrazne deformuje konkurenčné prostredie. V ďalších bodoch však strana dodáva, že tento proces nebude jednoduchý, a preto predstavuje aj opatrenia, ktoré majú zaručiť vyššiu efektivitu vo využívaní zdrojov za súčasného stavu.

Strany sa zamerali aj na problematiku lesov, niektoré viac, iné menej podrobne. Ako jeden zo zaujímavých a tiež jedinečných návrhov vyberáme nápad koalície PS/Spolu, ktorá navrhuje rozdelenie podniku lesy SR na 26 samostatných podnikov, aby zaručila lepšiu regionálnu kontrolu hospodárenia lesov.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards