Čo pacienti chcú

Zdravotnícke noviny uverejnili komentár Mateja Bártu z INESS k prístupu k pacientom v zdravotníctve. 17.3.2022

Čo pacienti chcú

Matej Bárta, INESS:

„Udržiavanie dobrých vzťahov medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (v rôznych formách) teda výrazne prispieva k pozitívnym skúsenostiam. Naopak, najčastejším dôvodom negatívnych skúseností so zdravotnou starostlivosťou boli neefektívne návštevy (23 % respondentov), nasledované zdravotnými radami, ktoré neboli nápomocné (17 %).”

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards