Čo je horšie ako sľubujúci populista?

Medzi mladými ľuďmi sa dnes tešia popularite nesplniteľné sľuby a sľuby, ktoré by radšej nikdy nemali byť splnené. Tieto sľuby hrajú na struny pravekých emócií, ktorými nás evolúcia vybavila na život v malých skupinách lovcov a zberačov. Tieto malé skupiny žili vo svete, kde bola interakcia spravidla hrou s nulovým súčtom. Kde jedna skupina získala teritórium na zber, tam ho iná stratila. Kde jedna ulovila mamuta, tam musela druhá ísť hľadať inde.

Čo je horšie ako sľubujúci populista?

Dnes však žijeme v úplne inom svete. Vo svete, kde sa vo veľkom obchoduje, vymieňa a spolupracuje. Inými slovami vo svete, kde je interakcia spravidla hrou s kladným súčtom. Biologická evolúcia však nestíha za tou kultúrnou. Emočné receptory sa formovali stotisíce rokov a medzinárodnú spoluprácu tu máme nanajvýš tisícky rokov. Ľudia tak ľahko uveria mýtom o zahraničných investoroch, ktorí nás zdierajú a vyciciavajú zisk. O tom ako potrebujeme sebestačnosť a vlastnú obranu proti okolitým krajinám. Alebo o tom, ako za naše problémy môžu tí druhí, napr. Rómovia z osád.

Výzvou, ktorej čelí každý ekonóm je tak vysvetliť prečo emočne príťažlivé myšlienky neprinesú to čo sľubujú, ale presný opak. To sme sa pokúsili vysvetliť v našom novom edukačnom projekte Slovensko 2044 zameranom na mladých ľudí na stredných školách. Pri jeho tvorbe sme tiež vsadili na emócie.

Úvodné animované video diváka vtipnou formou vtiahne do situácie, kde sa splnili sľuby populistov. Slovenský Vodca v ňom zvoláva konferenciu vodcov z celého sveta, kde sa chystá prezentovať svoje politiky. Do roku 2044 Slovensko vyhnalo všetkých zahraničných investorov, zoštátnilo fabriky, vyrába si vlastné tanky a potraviny. Nikto nič nedováža. Výsledky týchto politík sú však katastrofou. Prázdne regále a chudobné rodiny. Kde spravil vodca chybu? Na to odpovedáme v nasledujúcich siedmich krátkych videách.

Okrem virtuálneho obsahu sme rozposlali viac ako 20 000 brožúrok na 334 stredných škôl. V týchto brožúrach sme žiakov nevystavovali poučkám, štúdiám ani večným pravdám. Rozhodli sme sa znova pôsobiť na emóciu mladého rebelujúceho človeka. A rebelujúceho práve pomocou ekonomických vedomosti, lebo len tie jej alebo jemu dovolia „nebyť ovcou“. Uveriť populistom je totižto ľahké. Nevyžaduje to úsilie. Zvládla to väčšina ich spolužiakov, kamarátov, rodinných príslušníkov. Oni však môžu byť iní. Môžu vystúpiť z radu a zakričať, že kráľ je nahý.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards