Čistejší vzduch zaplatia chudobní

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Martina Vlachynského ku klimatickej neutralite. 14.3.2022

Čistejší vzduch zaplatia chudobní

V deväťdesiatych rokoch vyprodu­ kovalo 27 štátov Európskej únie zhruba päť miliárd ton oxidu uh­ ličitého. Množstvo emisií odvtedy klesalo a do roku 2020 klesli ročné emisie CO2 pod štyri miliardy ton.

„Všetky uvedené náklady zníži­ li produkciu emisií o vyše miliardy ton ročne, v súlade so starým zá­ väzkom EÚ znížiť emisie o 20 per­ cent,“ uviedol Martin Vlachynský, INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards