Plytvanie na mikroúrovni

Plytvanie vo verejnom sektore sa pomerne ťažko identifikuje. Rozpočty sú totižto rozdelené do veľkého množstva malých rozpočtov rôznych organizácií. Často sa tak stáva, že väčšina z nich je príliš malá, aby sa ňou niekto zaoberal, ale dokopy môžu tvoriť relevantnú časť verejných výdavkov.

Kanada ukazuje, že sa to dá

Kanada zvykla byť terčom vtipov, keď prišlo na debatu o ekonomickej slobode. Článok Wall Street Journal vyhlásil krajinu v polovici deväťdesiatych rokov za „čestného člena tretieho sveta“ kvôli nekontrolovateľnému dlhu a vládnym výdavkom. Ale dnes hospodárska výkonnosť Kanady je v popredí rámci krajín G8 a hoci rozpočet so začiatkom globálnej finančnej krízy v roku 2008 utrpel, Kanada nie je sužovaná zdanlivo neprekonateľnými problémami, ktorým čelia niektoré členské krajiny EÚ a USA.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Štátne stavebné plytvanie

Dôvody, kvôli ktorým považujeme vyplácanie prémie k stavebnému sporeniu za plytvanie, sme podrobne popísali v tejto štúdii. Predovšetkým je to zbytočný transfer, pri ktorom si väčšina sporiteľov zaplatí dane, a potom si ich vyberú vo forme prémie. Teda zdanlivo. Podľa štúdie IFP z roku 2011 zhltli poplatky 83% zo sumy prémie. Po tom, čo sporiteľne čiastočne znížili poplatky, tvoria poplatky (PSS) pri priemernej cieľovej sume takmer 50%.Najviac výhod z tohto transferu tak majú sporiteľne, ktoré ho sprostredkúvajú (čistý zisk PSS na úrovni 20%).

Šetriť treba vždy, pokiaľ je prítomné plytvanie

Prvé miery rozpočtu 2014 sú známe. A nie je to veru 90-60-90. Vláda balansuje na hrane toho, čo jej dlhová brzda dovolí. Vynechajme teraz bokom problémy ako úplná závislosť od úspešnej predikcie rastu, spoliehanie sa na jednorazové opatrenia ako privatizácia a superdividendy, či smerovanie výdavkov tam, kde je ich možné spolufinancovať z eurofondov a nie podľa skutočnej potreby ekonomiky.

2061: Verejné financie s dlhom 593% HDP?

Národná rada SR schválila v roku 2011 Zákon o rozpočtovej zodpovednosti ako reakciu na rýchlo rastúci dlh verejnej správy v posledných rokoch. Podľa tohto ústavného zákona nesmie dlh Slovenska presiahnuť 50% HDP (do konca roku 2017 platí limit 60% HDP). Na základe zákona tiež vznikla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť spadajúca pod NBS, ktorá bude pravidelne vypracúvať Správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Seminár pre novinárov

INESS zorganizoval dňa 18.10. 2012 seminár pre redaktorov slovenských periodík. Témou seminára bola analýza návrhu rozpočtu na budúci rok a štúdia o vyplácaní rodinných prídavkov v rámci projektu „Zoči-voči deficitom“, ktorým chce INESS upozorniť na možnosti šetrenia výdavkov v jednotlivých oblastiach verejnej správy.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards