Ako podporovať klimatickú úzkosť

Informovanie o vývoji a dopadoch klímy je v médiách často jednostranné. Všetkým novým „zlým“ rekordom je venovaná pomerne veľká pozornosť, všetci dobre vieme, že minulý rok bol najteplejší v dejinách meraní. Menej pozornosti sa venuje opačným rekordom a postupným adaptáciám, čo skresľuje celkový pohľad na dopady otepľovania. Média vás neinformujú napríklad o tom, že podľa FAO (organizácie OSN) by mala byť tento rok historicky najvyššia úroda obilnín. Alebo ste nezachytili správu, že napriek rastúcej hladine mora rozsah súše neubúda, ale vďaka sedimentom z riek stále pribúda.

Rastú škody vyvolané klimatickou zmenou?

Koncom októbra zverejnila Slovenská sporiteľňa na svojich webových stránkach analýzu, ktorú pomenovala „Klimatická zmena nám pomaly vystavuje účet.“ Došla v nej k záveru, že „náklady nevyhnutné na vyrovnávanie sa so zmenou klímy budú v čase narastať“ a že „čím dlhšie budeme boj s klímou odkladať, tým bude „účet“ vyšší.“ Áno, vyšší bude. Lenže s istotou to môžeme povedať len o kumulatívnej sume – pri každej nenulovej úrovni zmeny klímy k istým škodám skrátka dochádzať bude.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards