Švajčiari odmietli federálnu daň zo smrti

Vo Švajčiarsku musia žiť mimozemšťania, alebo aspoň elfovia! Presne to vás napadne, ak ste si utvorili obrázok o európskej spoločnosti čítaním internetových diskusií. Kým vo zvyšku Európy sa to hemží diskusiami o nových daniach, prerozdeľovaní a nerovnosti, vo Švajčiarsku voliči hodili do koša niekoľko „progresívnych“ iniciatív.

Najlepšie opatrenie

Živnostníci sú zdrojom len relatívne malej časti príjmov štátneho rozpočtu (napríklad tvoria len 6% vybratej DPFO) a akékoľvek zvýšenia sú len kozmetickými úpravami dvojmiliardového deficitu, ktoré sú naviac bleskovo vymazané jedným či dvoma udelenými stimulmi, či inými výdavkami.

Návrh INESS na 5 nových daní

Napriek úprimnej snahe vlády, ministerstva financií  a ich analytických jednotiek vybrať od daňovníkov spravodlivý podiel daní na financovanie dôležitých vládnych zámerov, štátna pokladnica je zdanlivo bezodná.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

O spotrebe palív na Slovensku

Trhové prostredie predaja palív na Slovensku zhodnotilo IFP takto: „Jedným z dôvodov vyšších cien palív bez dane by mohla byť menej rozvinutá sieť čerpacích staníc, ktorých je na Slovensku v porovnaní s ČR približne trikrát menej. Ak sa však zohľadní aj nižší stupeň motorizácie na Slovensku, tento rozdiel sa stráca (Graf 3).“

Kto sa viac pýta, viac sa dozvie

Vytáčali aj vás v detstve starší súrodenci, ktorí vám na jednoduché otázky odpovedali tak, aby ste sa z odpovede nič nedozvedeli? Občas má človek taký pocit aj pri komunikácii so štátnou správou.

Vráťte nám 200 miliónov

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty z obdobia Radičovej vlády malo byť dočasné. Po znížení štátneho deficitu pod 3 % HDP sa mala sadzba vrátiť na pôvodnú úroveň. Len málo čo vie byť však tak trvácne ako dočasný vládny program.

Daňové inovácie

Aspoň päť daňových rajov vie spamäti vymenovať už aj vaša starká.  Počuli ste už o slobodných prístavoch (freeports)? Sú to v podstate sklady a ich vysoký výskyt vo Švajčiarsku vám napovie, že majú viac spoločné s daňovou optimalizáciou ako s vodou.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards