Keď sa zdravotná starostlivosť predáva ako teplé rožky

Spojte do vety slová „USA“ a „zdravotná starostlivosť“ a hneď vám tma priskočí aj slovíčko „drahá“.