Aký je 2. propodnikateľský balíček?

Po skoro roku uzrel svetlo sveta ďalší propodnikateľský balíček. Každý podnikateľ by legitímne očakával, že ak vláda prichádza s veľkými sociálnymi balíčkami, tak nebude len hádzať balvany do tlejúceho ohňa podnikateľského prostredia, ale priloží aj kvalitné drevo a poriadne v krbe rozkúri. Žiaľ, opäť sa vláda rozhodla priložiť len malé konáriky. Čo významnejšie sa pre podnikateľov plánuje pomocou balíčka zmeniť?

Aký je 2. propodnikateľský balíček?

 

Zruší sa povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni informácie o čerpaní materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Menej papierovania poteší. Myslíme si ale, že pri Sociálnej poisťovni by sa dalo nájsť viacero zbytočných či duplicitných dokladov, ktoré by znížili administráciu zamestnávania.
 
Témou balíčka je aj rodinné podnikanie, ktoré sa pretavilo do pár opatrení. Rozšíri sa možnosť legálnej výpomoci (bez pracovnej zmluvy) rodinných príslušníkov aj u iných podnikateľov, ako len u SZČO, či sa daňovo zvýhodní predaj podniku na priamych rodinných príslušníkov.  

Pozitívne vnímame snahu zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, či upraviť poplatkové povinnosti spojené so znečisťovaním ovzdušia. Medzi opatreniami sa objavil aj behaviorálny prístup verejnej správy sa objavil medzi opatreniami, keďže chce vláda prostredníctvom piktogramov pomôcť osobám, aby vedeli koľko tlačív a podpisov je potrebných overovať na styk so štátom.

Hore uvedené opatrenia prinášajú do podnikateľského prostredia nové návrhy. V balíčku sa objavili aj také, o ktorých už dlhšie vieme. Napríklad opatrenia v oblasti duálneho vzdelávania či zavedenie princípu jedenkrát a dosť na štyri vybrané registre sú už v pokročilom legislatívnom procese.

Aj do druhého balíčka sa dostalo opatrenie, ktoré je spojené s pripravovanou zmenou stavebného zákona. Už v prvom balíčku bola táto legislatívna iniciatíva podporená šiestimi opatreniami. Dúfame, že tieto opatrenia dajú legislatívnemu návrhu dostatočnú silu vetra do plachiet, aby v rozumnej podobe bol zakotvený v legislatívnom poriadku a nestroskotal na polceste ako pri predchádzajúcom pokuse, keďže 42 rokov starý stavebný zákon už urgentne potrebuje zásadnú reformu.

Oceňujeme ministerstvo, že otvorili priestor na predkladanie návrhov do tohto balíčka, ale súčasne musíme poukázať že z 200 navrhnutých opatrení sa pretavilo do balíčka len 25 (12,5 %). Do konzultácií sa dostal širší balík a nachádzali sa v ňom aj zmeny s významným reálnym dosahom. Do pripomienkového konania sa nedostali, keďže nezískali podporu gestorov daných politík. Aj INESS sa zapojil do výzvy s ôsmimi opatreniami z projektu Top20. Do materiálu, ktorý sa prerokúval na konzultáciách sa dostali už len dve naše opatrenia, ktoré ale získali negatívne stanovisko zo strany gestora:

  • Požadovali sme zvýšiť strop pre platenie preddavkov dane z príjmov právnických a fyzických osôb na 10 000 €. Ministerstvo financií argumentovalo len stručným odôvodnením, že navrhované opatrenie by malo negatívny vplyv na hotovostné príjmy štátu. Z ich strany nám absentovalo akékoľvek podrobnejšie vyhodnotenie negatívneho vplyvu či hľadanie alternatívnych riešení problému finančnej a časovej náročnosti platenia preddavkov.
  • Navrhli sme zavedenie 1 € s. r. o., čo sme podporili piatimi relevantnými argumentami, ktoré poukazovali nielen na potrebu, ale aj možnosť, aby s. r. o. takéto základné imanie mohla mať. Ministerstvo spravodlivosti nám argumentovalo naším vlastným argumentom. Podľa nás je slabý záujem podnikateľov o novú právnu formu podnikania, j. s. a., (tzv. „1 € akciovka“) dôkazom, že 1 € s. r. o. je potrebná, pretože j. s. a. sa hodí len na úzky okruh podnikateľských činností. Ministerstvo naopak argumentuje, že nízky záujem o j. s. a. znamená, že netreba 1 € s. r. o.

Keďže žiadne z nami navrhnutých opatrení sa nepretavilo do balíčka, rozhodli sme sa ich opätovne predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Paradoxom je, že do zoznamu opatrení sa nedostalo ani opatrenie, ktoré ministerstvo hospodárstva prezentovalo, ako príklad pripravovaných opatrení, a to zrušenie potreby každoročného podpisovania vyhlásenia na nezdaniteľnú časť základu dane.

Čakali sme, že vyhlásený džihád (svätá vojna) proti byrokracii, už teraz predsedu vlády, bude pri jeho prvej možnej príležitosti smerovať k zásadným zmenám a lepšiemu podnikateľskému prostrediu. Rok 2020 sa blíži a podľa cieľov vlády by malo byť Slovensko na 15. mieste  (2018- 39. miesto) v hodnotení najznámejšieho medzinárodného podnikateľského rebríčka- Doing Business. Preto dúfame, že upadajúca kvalita propodnikateľských balíkov nebude pokračovať a ďalší balík bude viac ambiciózny a bude zodpovedať požiadavkám a cieľom, ktoré si v podnikateľskom prostrední dala sama vláda.

Konkrétnymi opatreniami sa môže inšpirovať v našom projekte Top20 a ideovým smerovaním v jednom z našich komentárov, v ktorom sme písali, aké vlastnosti by mal mať 2. balíček. Ak vie vláda robiť bleskovo a so značnými vplyvmi na štátny rozpočet sociálne balíčky, mala by vedieť rovnako ambiciózne a zodpovedne pripravovať aj tie propodnikateľské.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards