42 opatrení, ktoré nás majú postaviť na nohy

Martin Vlachynský sa pre Plus jeden deň vyjadril k opatreniam vlády. 23. 03. 2020.

42 opatrení, ktoré nás majú postaviť na nohy

Analytik Martin Vlachynský

Je dobré, že opatrenia navrhujú skôr nebrať podnikateľom, ako rozdávať peniaze. Samozrejme, zdedená diera v rozpočte sa zásadne prehĺbi. Preto bude dôležité, aby čo najskôr po tomto prvom slede „frontových“ opatrení prišla vláda aj s opatreniami na stabilizáciu verejného rozpočtu a najmä rozpočtu Sociálnej poisťovne. Problémom väčšiny bodov nebude ich filozofia, ale implementácia. Netrúfam si odhadnúť, ako si hlavne Sociálna poisťovňa v tak krátkej dobe manažérsky poradí s toľkými zmenami pravidiel. Problémom môže byť aj dokazovanie skutočnosti pri niektorých opatreniach (napríklad pri tovare podliehajúcom skaze). Ale nič z toho nemôže byť výhovorka, aby sa tie opatrenia nespustili.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards