2 % pre INESS

Aj vďaka vašej 2 % podpore sme v roku 2022 neúnavne pracovali na mnohých projektoch, vydali sme 13 odborných publikácií, zaznamenali sme 1 406 mediálnych výstupov, či napísali 173 autorských komentárov na aktuálne spoločensko-ekonomické témy.

(Podrobný návod, ako darovať 2 % INESS-u v roku 2023, nájdete v závere.)

2 % pre INESS

Ďalším úspechom, ktorý nám robí veľkú radosť, je pokračovanie Ekonomickej olympiády pre stredné školy, do ktorej sa v jej už 6. ročníku 2022/2023 zapojilo 10 120 študentov. Tu sa špeciálne tešíme z rozšírenia Ekonomickej olympiády pre základné školy, ktorej pilotný ročník sa uskutoční v aktuálnom roku 2023. Spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu a tisíce plagátov Vesmír verejných výdavkov a prednášali sme na stredných a vysokých školách. Predstavili sme nový projekt - Ekonkvíz – online kvíz, v ktorom si môžete bezplatne otestovať svoje znalosti z ekonómie. Zorganizovali sme pilotný ročník štvordňového vzdelávacieho podujatia Ekonomický Base Camp pre najšikovnejších stredoškolákov a vysokoškolákov v bakalárskych ročníkoch. V roku 2022 sme pre vás spustili aj nový podcastový formát INESS do UCHA, výber komentárov našich analytikov, ktoré si môžete nie len prečítať, ale aj vypočuť. Pribudlo nám aj 17 nových dielov obľúbeného vlogu Na Vŕšku a 16 dielov podcastu INESS na DNES. Pravidelne pre vás pripravujeme týždenný newsfilter Týždeň s INESS či mesačník Market Finesse. Koncom roka sme vydali ďalšiu knihu: Inovatívne lieky – právne a etické otázky. Zdarma ako PDF si ju môžete stiahnuť na našom webe tu, a tu si môžete objednať jej printovú verziu.

V presadzovaní reformných návrhov to vlani bolo zložitejšie, než sme očakávali. Podarilo sa nám síce presadiť niekoľko deregulačných a debyrokratických opatrení, celkovo však – napriek deklarovanej politickej orientácii vlády – poslanecká populistická iniciatíva bezprecedentne zhoršuje stav verejných financií a daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku. V roku 2022 sa potvrdilo, že najväčšou hrozbou Slovenska sú jej vlastní politici a spôsoby, akými v parlamente menia zákony či pretláčajú populistické balíčky bez finančného krytia.

Mnohé z rozhodnutí posledných rokov budú mať vážne dlhodobé následky na celú spoločnosť, aj ekonomickú (ne)stabilitu Slovenska. Preto pracujeme na tom, aby sme „nepremyslené“, „ľahkovážne“ či „rozšafné“ návrhy brzdili či celkom zastavovali, a zároveň prichádzali s návrhmi takých zmien, ktoré rozumným a efektívnym spôsobom môžu želané výsledky priniesť.

Slovensko stojí pred veľkou výzvou (a to nehovoríme len o rekordne vysokom 8-miliardovom štátnom deficite). Zdá sa, že potenciálne horšou ako v roku 1998. O to viac si vážime vašu podporu, vďaka ktorej môžeme bojovať za viac rozumu a slobody v našej spoločnosti, prispievať ku kultivácii podnikateľského prostredia, tlaku na zodpovedné hospodárenie štátu, prinášať návrhy na toľko očakávané zlepšenie zdravotníctva, vzdelávacieho systému, či adresnejšiu a solidárnejšiu sociálnu politiku.

Budeme vám vďační, ak svoje 2 % z dane venujete práve INESSu.

 

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje INESS. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2023.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2 % či 3 % práve od vás. Ako podporovateľov vás vždy budeme informovať o novinkách v našej práci.

Ak máte o to záujem, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov v Oddiele II. Údaje o prijímateľovi (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

  • Ak ste živnostník:

Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (nájdete nižšie).

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2023.
(V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.)

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2 % či 3 % práve od vás. Ako podporovateľov vás vždy budeme informovať o novinkách v našej práci.

Ak máte o to záujem, zaškrtnite v Oddiele XII. na konci časti Údaje o prijímateľovi príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov  (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

  • Ak konáte v mene firmy:

V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (viď nižšie).

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2023.

 

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

IČO: 30798442

 

Ak by ste sa potrebovali čokoľvek opýtať alebo si pri vypĺňaní overiť, pokojne nás kontaktuje e-mailom na iness@iness.sk alebo telefonicky na čísle 02/5441 0945.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards