Analýza neukázala, že veľké firmy platia nízke dane (Sme)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS veľké firmy majú iné podmienky daňovej optimalizácie, no sú viac pod kontrolou daniarov. Pre veľké firmy je typickejšie prelievanie ziskov v rámci skupiny, povedal pre denník Sme dňa 26.8.2014.

Analýza neukázala, že veľké firmy platia nízke dane (Sme)

Až polovica malých firiem bola vlani v strate. Najviac ziskových firiem bolo medzi najväčšími.

BRATISLAVA. Približne 49 percent firiem na Slovensku dosiahlo vlani zisk a 44 percent spoločností skončilo v strate. Sedem percent firiem ukončilo rok s nulovým hospodárskym výsledkom.

Ukázala to analýza Finstatu, ktorý sa pozrel na finančné výkazy vyše 131-tisíc slovenských firiem za rok 2013. Zmapoval tak asi dve tretiny registrovaných firiem u nás.

Najviac ziskových firiem bolo medzi veľkými spoločnosťami s ročným obratom nad 10 miliónov eur. Z firiem s tržbami do milióna eur bola už polovica stratová a polovica v zisku.

Pohľad na sektory ukazuje, že najviac ziskových firiem bolo v zdravotníctve, najviac stratových bolo v sektore výroby stavebných materiálov.

Z väčších firiem sú v analýze zahrnuté aj výsledky automobilky Kia, Slovnaftu, Železiarní Podbrezová, Slovenských elektrární, SPP – Distribúcia či E.ON.

Chýbajú v nej údaje za Volkswagen, PSA, Samsung, Tesco, U. S. Steel a za najväčšie banky.

Kto najviac platil dane
Rok 2013
Ako platili dane
Priemerná efektívna daňová sadzba bola vlani 28,4 percenta a medián (stredná hodnota) 23 percent. Výrazne vyššiu sadzbu mali:

Slovenská pošta, ČEZ Slovensko, GGT, Škoda Auto Slovensko, GETRAG Ford Transmissions Slovakia.

Najnižšiu efektívnu sadzbu mali:

J&T Finance Group, Topaz LGP, Východoslovenská distribučná, Slovnaft, Železiarne Podbrezová.

Zdroj: Finstat

Cieľom analýzy bolo zistiť, aké veľké dane platia slovenské firmy a spočítať ich efektívnu daňovú sadzbu.

To znamená, koľko centov z každého eura zisku pred zdanením zaplatili vlani štátu na dani.

Finstat bral do úvahy zisk z bežnej činnosti a efektívnu sadzbu rátal pre firmy, ktoré mali vlani kladný hospodársky výsledok pred zdanením.

Zisky firiem sa vlani zdaňovali sadzbou 23 percent. No sadzba, ktorú firmy v skutočnosti uhradili, môže byť vyššia aj nižšia ako 23 percent. Dokonca aj záporná.

„Rozdiely medzi výsledkom hospodárenia a základom dane sú reálne často veľké. Pri stanovení základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia z účtovníctva. Ale to neznamená, že je základom dane,“ hovorí šéf Slovenskej komory audítorov Ondrej Baláž.

Ten sa ešte upravuje o odpisy, opravné položky, rezervy, odloženú daň. Firmy daňovo optimalizujú. Napríklad pätina firiem, ktorá mala kladný zisk pred zdanením, neplatila vlani žiadnu daň.

Priemerná efektívna daňová sadzba vlani dosiahla 28,4 percenta. V roku 2012 bola vo výške 25,8 percenta.

Je to najmä preto, že v minulom roku sa už zisky firiem nezdaňovali sadzbou 19 percent, ale 23 percent.

Najviac do rozpočtu vlani prispeli energetické firmy, firmy z oblasti veľkoobchodu, dopravy, nehnuteľností a maloobchodu. „To zhruba sedí s veľkosťou týchto odvetví.

Patria medzi najväčšie sektory na Slovensku,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.

No napríklad sektor energetiky mal nižšiu efektívnu daňovú sadzbu, ako bola priemerná.

„Energetický sektor je typický tým, že firmy majú veľa dlhodobého majetku. Pri firmách, kde odpisovaný majetok tvorí významnú zložku majetku a odpisy významnú zložku nákladov, to môže tieto výsledky skresliť,“ vysvetľuje Baláž.

Kto viac optimalizuje

Rozdiel je aj medzi malými a veľkými firmami. Firmy s tržbami do milióna eur a kladným hospodárskym výsledkom mali v priemere najvyššiu efektívnu sadzbu. No v tejto skupine bolo najviac stratových firiem. Kto teda viac optimalizuje?

„Môj názor je, že v menších firmách je ľahšie robiť optimalizácie aj na hrane zákona,“ tvrdí Baláž.

Veľké firmy majú podľa analytika INESS Radovana Ďuranu iné podmienky daňovej optimalizácie, no sú viac pod kontrolou daniarov. Pre veľké firmy je typickejšie prelievanie ziskov v rámci skupiny. „Myslím si, že sa to deje,“ dodal Baláž.

Marianna Onuferová

Sme, 26.8.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards