Vyhodiť pracujúceho dôchodcu nebude ľahké. Zákonník môže naraziť na ústavu (Aktualne.sk)

Problému sa nezbavíme tým, že šikovným ľuďom s bohatými skúsenosťami zakážeme pracovať, povedal na margo práce dôchodcov dňa 15.8.2014 Richard Ďurana z INESS.

Vyhodiť pracujúceho dôchodcu nebude ľahké. Zákonník môže naraziť na ústavu (Aktualne.sk)

BRATISLAVA - Problematika súbežnosti poberania dôchodkov a platov môže mať ďalšiu dohru. Zamestnávatelia chcú cez Zákonník práce presadiť razantnú zmenu. Dôchodca nebude pracovať, pretože poberá dôchodok. Vyradenie penzistov z pracovného trhu môže byť však protiústavné. Otázkou ostáva diskriminácia vekom.

Vraj neobstojí argument o chýbajúcich odborníkoch, ale ani to, že starší ľudia berú prácu mladým. Politicky nepriechodná téma, ktorá po čase opäť vzbudzuje otázky.
Majú, alebo nemajú pracovať?

Dôvodom na vyhodenie z práce by mohol byť po novom aj fakt, že poberáte dôchodok. Dnes takýto výpovedný dôvod v Zákonníku práce nemáme. Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení hovorí, že o zmenu bojujú už od prvej Ficovej vlády. Otázkou ostáva, či je vôbec možné, že sa to niekedy vyrieši.

Samotné rozšírenie možnosti výpovedných dôvodov sa dá chápať ale z viacerých hľadísk.

Jednou skupinou sú samotní zamestnávatelia. Podľa analytika Martina Reguliho z Nadácie F. A. Hayeka je prvým hľadiskom podnikateľská sloboda, ktorú by mali zamestnávatelia mať. "Rozšírenie sa dá chápať ako isté uvoľnenie ich rúk vo vzťahu ku zamestnancom, ktorí majú dôchodok ako časť svojho príjmu. Zamestnávatelia si budú vedieť lepšie zadeliť svoje zdroje na zamestnancov a rozhodovať sa podľa toho, čo viac pomôže ich biznisu," myslí si analytik.

Na druhej strane, vysokú nezamestnanosť nevyrieši ani vytláčanie dôchodcov mimo pracovného trhu. "Problému sa nezbavíme tým, že šikovným ľuďom s bohatými skúsenosťami zakážeme pracovať," vysvetľuje Richard Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). A rovnako nezmyselné je vraj zakazovať prácu a príjem tým, ktorí považujú svoj dôchodok za nízky.

Ak by sme chceli hovoriť o probléme pracujúcich dôchodcov tak vo verejnom sektore. Ďurana opisuje, že na rozdiel od súkromného sektora tu nerozhoduje pridaná hodnota zamestnanca ale tabuľkové platy a skôr dlhodobo dobré vzťahy s nadriadenými.
Protiústavné zásahy

Nájsť spoločné východisko bude v tejto problematike ťažké. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) už upozornila, že v tomto prípade ide podľa nich o diskrimináciu. To rezort práce razantne odmieta.

"Určite nejde len o rozhodnutie na základe veku. Dôvodom na prepustenie môže byť, že zamestnanec najmenej pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku," argumentuje hovorca rezortu Michal Stuška. Ak sa teda zamestnávateľ rozhodne pre výpoveď, na základe toho koľko zamestnanec odrobil, určí aj riadne odstupné.

Hovorca upriamuje ďalej na antidiskriminačný zákon. „Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané, ak to ustanovuje osobitný predpis," uvádza sa. Ak by sa teda zamestnávateľ riadil na základe tohto, v rukách by mal pomocnú barličku a ak zváži, že je primerané dôchodcu prepustiť, môže.

Keď sme však pred časom o vyjadrenie k tejto téme žiadali ministerstvo, odporučilo nás na Úrad vlády. A tak prišla pre zmenu o čosi iná odpoveď. Tu je už vyjadrenie jasné. "...Služobné úrady preto nesmú diskriminovať uchádzača o prijatie na voľné štátnozamestnanecké miesto, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby ani na základe jeho veku a ani z iných dôvodov, napríklad z dôvodu poberania dôchodku."
Je to teda diskriminácia alebo nie?

Navrhované zmeny sa zdajú nateraz podozrivé aj odborníkovi na ústavné právo Petrovi Kresákovi. "Cítim tam nejakú diskrimináciu. Ak zákon zavedie povinnosť stratiť prácu, vnímam to ako sankciu za vek," pre Aktuálne.sk zdôrazňuje právnik.

A približuje, že človek, ktorý má nárok na dôchodok, ho nemá vďaka štátu, ale preto, že celý život pracoval. Podľa neho ide len o jednoduchú cestu pre zvýšenie zamestnanosti, ale na druhej strane s dopadom na životnú úroveň. "Myslím si, že navrhovaná zmena vyvolá ešte viaceré problémy." dodáva.

Andrea Mačošková
Aktualne.sk, 15.8.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards