Zbytočných ľudí treba vyhodiť, dobrým peniaze pridať (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS hovoril v rozhovore pre Hospodárske noviny dňa 2.10.2013 o odmeňovaní štátnych zamestnancov.

Zbytočných ľudí treba vyhodiť, dobrým peniaze pridať (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS pre HN:

Štátni zamestnanci žiadajú od ministra financií Petra Kažimíra jednorazovú prémiu 168 eur. Je ich požiadavka v dnešnej situácii splniteľná?

Splniteľná, samozrejme, je, keďže v prípade štátu je to len rozhodnutie o zmene výdavkových priorít, dodržiavaní medzinárodných záväzkov alebo vyššom zadlžení. Štát zatiaľ nemá problémy si požičať a 60 miliónov eur predstavuje 0,3 percenta výdavkov vlády.

Je správne jednorazovo poslať prémiu všetkým zamestnancom?

V súkromnej sfére tento problém rieši podnikateľ, ktorý nesie vlastné riziko za chybné rozhodnutie v odmeňovaní. V slovenskej verejnej správe toto riziko nenesie nikto. Politickí nominanti za chyby nemusia platiť. Ak sa pozeráme na verejný sektor očami súkromného sektora, takýto postup je nevhodný. Priznáva dotáciu všetkým, bez ohľadu na to, či svoju prácu robia poriadne alebo nie. Faktom je, že politické vedenie štátu odmieta skutočné úsporné opatrenia a namiesto toho sa snaží znižovať deficit zmrazovaním miezd. Veľkej časti zamestnancov, najmä mimo ministerstiev, tak klesli čisté platy. Naopak, zdravotníkom či učiteľom sa nedávno zvyšovali. Preto je namieste otázka, prečo by mala byť plošná dotácia pre všetkých.

Nebolo by lepšie percentuálne prilepšenie pre každého či individuálne zvyšovanie platov pre kvalitných zamestnancov?

Odmeňovanie zamestnancov by mala byť zodpovednosťou vedúcich pracovníkov. Len oni vedia, kto v ich útvaroch vytvára pridanú hodnotu a kto nie, kto si zaslúži zvýšenie a kto nie.

Bolo by riešením redukovanie počtu zamestnancov a zvýšenie odmien pre tých, čo zostanú?

Verejná správa by mala podstúpiť prísny audit s cieľom identifikovať nadbytočné a duplicitné činnosti, znížiť počet zamestnancov a celkové výdavky na mzdy. Získané úspory vytvárajú priestor na zvyšovanie platov v odôvodnených prípadoch.

Existuje vo verejnej sfére priestor na prepúšťanie?

Nesporne. Výborným príkladom je Sociálna poisťovňa, ktorá bez toho, aby obmedzila svoje služby, znížila v roku 2011 pod vedením Ľuboša Lopatku počet zamestnancov o štrnásť percent.

Stovky miliónov má ušetriť reforma verejnej správy ESO ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Veríte, že sa to podarí?

Ministerstvo vnútra doteraz nepredstavilo žiadny plán, v ktorom by vyčíslilo dosahy prijatých opatrení. Doterajšie zlučovanie úradov malo minimálny vplyv na zamestnanosť a získané úspory. Prezentovaných 700 miliónov eur nikdy nepodložili konkrétnymi analýzami.
 

Peter Tkačenko

Hospodárske noviny, 2.10.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards