Vesmír verejných výdavkov 2012

Nedávno sme avizovali zverejnenie elektronickej verzie aktuálneho Vesmíru verejných výdavkov pre tento rok. S radosťou oznamujeme aj jeho pretavenie do fyzickej podoby – pekné plagáty vo formáte B2 už aj s novými informáciami – príjmami verejnej správy a štátnom dlhu - si môžete objednať v INESS tu.

Vesmír verejných výdavkov 2012

Na konci leta poputujú plagáty tak ako každý rok aj na cca 330 stredných škôl na Slovensku, ktoré majú v osnovách náuku o spoločnosti alebo ekonomické predmety.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards