Fact checking

Vláda tvrdí:
1) Budeme podporovať hospodársky rast:

Skutočnosť:
Pripomienkové konanie k zákonu o osobitnom odvode bánk predloženom Ministerstvom financií, pripomienka Ministerstva hospodárstva a reakcia predkladateľa zákona:

Fact checking

Proti-rastové dopady opatrenia nie sú problém, hlavne že budú príjmy do štátnej kasy. Názor vlastného ministerstva berieme na vedomie, ale to je tak všetko. A že pripomienkové konanie bolo dokonca kratšie ako skrátené pripomienkové konanie? Však načo, keď máme jednofarebný parlament a vládu.

2) Budeme počúvať Národnú banku Slovenska   


 
Skutočnosť: Národná banka predkladateľa upozorňuje (označenia pripomienky zásadná znamená osobitnú dôležitosť pripomienky), že súčasná formulácia môže poškodzovať finančné zdravie bankového sektora, hoci zámerom bolo vytvoriť finančný vankúš pre prípadné problémy bankového sektora. Pripomienka bola zamietnutá, bez zdôvodnenia. Tu je výrok predsedu vlády k potrebe názoru NBS pri príprave zákonov:

„Privítal by som, pokiaľ by Národná banka Slovenska bola zdatným odborným oponentom, ktorý bude upozorňovať vládu na riziká pri opatreniach, ktoré budeme prijímať v oblasti bankového sektora,“ povedal Robert Fico a dodal, že by rád umožnil guvernérovi NBS priamy prístup na rokovanie vlády SR v prípade, ak bude treba prerokovať fiskálne záležitosti.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards