Šetrenie v Európe nefunguje, lebo ho nikto nevyskúšal

Tvrdiť, že reštriktívna monetárna politika a rozpočtové škrty prehlbujú krízy znamená ignorovať príklad zo súčasnej aj dávnejšej histórie, ktoré ukazujú presný opak.

Šetrenie v Európe nefunguje, lebo ho nikto nevyskúšal

Jedna z najväčších ukážok zlyhania fiškálnych stimulov je toľko oslavovaný Rooseveltov New Deal, ktorý údajne dostal Ameriku z recesie. Z perspektívy takmer 80 rokov vzdialenej sa môžu tridsiate roky zdať ako jednoliata epizóda, ale bližší pohľad ukazuje, že po páde burzy v októbri 1929 bola ekonomika po šiestich mesiacoch na polceste k obnove, keďže nezamestnanosť, ktorá v prvom mesiaci po krachu vyskočila z troch percent na trojnásobok, bola za to obdobie z polovice vymazaná. Až Hooverove dovozné clá otočili trend a Rooseveltov New Deal dorazil krajinu úplne a tá sa nespamätala až do konca druhej svetovej vojny. Ďalším príkladom je Japonsko, ktoré prežíva druhú stratenú dekádu, keďže sa v deväťdesiatom piatom rozhodla jeho vláda pre podporenie ekonomiky megalomanskými projektami a oslabovanie meny importovaním americkej inflácie (tzv. otočenie Plaza Accordu).

Dôsledky monetárnej expanzie ako riešenia kríz ukazuje aj súčasná situácia v USA, ktorá nie je ničím iným ako opakovaným pokračovaním monetárnych stimulov po minulých krízach. FED reagoval na Ázijskú krízu v polovici 90. rokov rýchlejším zvyšovaním menovej zásoby, čím nafúkol dot-comovú bublinu. Keď tá praskla a spustila krízu v roku 2000, pokračoval ešte agresívnejšie, čo viedlo k realitnej bubline, po ktorej prasknutí a páde Lehman Brothers Bush a Obama s Bernankem tentokrát nechali monetárnu zásobu aj deficit explodovať bez akýchkoľvek zábran. Dlhopisová bublina, ktorú tým spôsobili, po prasknutí zmení v slovníku výklad termínu Veľká Depresia.

Na druhej strane cestu ukázalo po druhej svetovej vojne v USA dvojtretinové zoškrtanie rozpočtu a absencia akýchkoľvek vládnych programov pre milióny vracajúcich sa vojakov, čo umožnilo, aby mohli byť zdroje konečne presmerované do súkromných, produktívnych častí hospodárstva a po pätnástich rokoch naštartovali obnovu a prosperitu. Pobaltské krajiny počas krízy škrtali v nominálnych číslach, nie len v pomeroch k predpokladanému fiktívnemu HDP a dnes je Estónsko jediná krajina Eurozóny s ekonomickým rastom, rozpočtovým prebytkom a znižujúcim sa dlhom. Aj v USA sa dajú nájsť štáty ako napr. Puerto Rico, ktoré dokázali presadiť skutočné rozpočtové škrty a dnes sú na tom výrazne lepšie (napríklad vo vývoji nezamestnanosti či zostavovaní vyrovnaného rozpočtu) ako zvyšok krajiny.

V Austrálii konzervatívna monetárna politika a čiastočné krytie dolára zlatom zabezpečila tejto krajine rozpočtové prebytky, nezamestnanosť pod 5%, dlhodobú stabilitu a menu, ktorá oproti tej americkej iba za ostatných 10 rokov zdvojnásobila svoju hodnotu. Reagan by dnes bol asi ťažko symbolom vyriešenia krízy a naštartovania dlhodobej prosperity, keby s vtedajším guvernérom FED-u nenechali úrokové sadzby na dnes nepredstaviteľných číslach a zastavili tak cválajúcu infláciu. Večný boj keynesiáncov proti deflácii a myšlienkam na zlatý štandard úplne ignorujú celé 19. storočie, kedy bol v západnom svete klasický zlatý štandard, USA mali takmer celý čas defláciu a zároveň to bolo obdobie najdlhšej prosperity a mieru v histórii západnej civilizácie.

Ak teda rozpočtové ani monetárne stimuly nefungujú, prečo nefungujú ani súčasné škrty v Európe? Lebo k žiadnym škrtom nedošlo. Došlo k miernemu zabrzdeniu plánovaného rastu, ktoré sa iba v politickom žargóne môže nazývať škrtmi.

Tomáš Forgáč
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards