Štát bude mať o pár desaťročí vážny problém vyplácať dôchodky (Aktuálne.sk)

Zmenší sa tým síce tlak na deficit v tomto období, o to ale bude väčší tlak v budúcnosti a viac-menej nevyhnutné úpravy prvého piliera budú musieť byť radikálnejšie, komentoval zníženie odvodov do druhého piliera pre Aktuálne.sk dňa 18.4. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Štát bude mať o pár desaťročí vážny problém vyplácať dôchodky (Aktuálne.sk)

S dôchodkovým systémom, tak ako je nastavený v súčasnosti, bude mať štát o pár desaťročí vážny problém. Výdavky na dôchodky začnú o pár rokov rapídne narastať. Vládnuci Smer otvorene hovorí o znížení príspevku do druhého piliera. To pomôže štátnej kase v súčasnosti, ale spôsobí ešte väčšie problémy do budúcnosti.

O pár desiatok rokov, keď dnešní tridsiatnici dovŕšia dôchodkový vek, bude mať štát problém s vyplácaním dôchodkov. V roku 2055 má totiž vrcholiť demografická kríza, keď na jedného dôchodcu bude pracovať len jeden a pol pracujúceho.  V súčasnosti pritom robí na dôchodok jedného občana šesť ľudí v produktívnom veku.

V aprílovej Analýze dlhodobej udržateľnosti a návrhoch na zmenu dôchodkového systému to konštatuje Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.

Demografická kríza

Demografická kríza má vrcholiť okolo roku 2055, vtedy bude pomer medzi pracujúcou populáciou a dôchodcami najhorší.

 „Postupné predlžovanie strednej dĺžky života v kombinácií s najnižšou úhrnnou plodnosťou bude znamenať najvýraznejšiu zmenu vekovej štruktúry obyvateľstva v celej EÚ,“ píše sa v analýze.

Podľa IFP vzrastú do roku 2060 výdavky na penzie o 3,4 percenta hrubého domáceho produktu, štát tak bude potrebovať len na výplatu dôchodkov desatinu toho, čo vyprodukuje celé Slovensko za jeden rok.

Zníženie odvodov do druhého piliera

Smer by chcel neudržateľnosť prvého dôchodkového piliera riešiť tým, že presunie časť sporenia na dôchodok z druhého piliera do prvého. V súčasnosti odvádzame deväť percent mzdy do prvého priebežného piliera, rovnaké percento do druhého piliera.

Podľa Hospodárskych novín by sa malo do druhého piliera namiesto súčasných deviatich percent znížiť na šesť percent.

Podľa odborníkov to uľahčí štátnej kase v súčasnosti, problémy však presunie o roky dopredu.

„Zmenší sa tým síce tlak na deficit v tomto období, o to ale bude väčší tlak v budúcnosti a viac-menej nevyhnutné úpravy prvého piliera budú musieť byť radikálnejšie,“ varuje analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana.

Aktuálne.sk, 18.4. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards