Spravíme z kapitálového piliera priebežný? (SME)

Dňa 15.4. 2012 vyšiel Jurajovi Karpišovi z INESS autorský článok v SME na tému investovania DSS do štátnych dlhopisov.

Spravíme z kapitálového piliera priebežný? (SME)

V druhom dôchodkovom pilieri majú sporitelia veľký balík peňazí (4,9 mld. eur). Pokušeniu znížiť deficity verejných financií alebo uľahčiť financovanie štátneho dlhu ukoristením týchto zdrojov už podľahli politici v Maďarsku, Portugalsku či Írsku. Preto neprekvapuje, že to skúsi aj nová slovenská vláda. Jej predstavitelia svoju antipatiu k privatizácii sporenia na dôchodok neskrývali už dávno pred krízou. Čo prekvapuje, je presvedčenie časti verejnosti , niektorých na prvý pohľad rozumných politikov, či dokonca samotných dôchodkových správcovských spoločností, že to je dobrý nápad:

„Šéf DSS si vie predstaviť, že by 40 percent majetku, ktorý spravujú, investovali do dlhopisov štátu a diaľničných dlhopisov. Štátu by sa tým znížilo riziko, že si nevie požičať na trhoch peniaze. Znížil by sa aj tlak na úročenie štátom vydaných dlhopisov.“

Ja mám riskovať dôchodkové úspory na to, aby som tunajším politikom uľahčoval konsolidáciu?  Ochota správcov mojich peňazí ratovať vládu je zarážajúca.  Ak DSSka za moje peniaze nakúpi slovenské dlhopisy, načo vlastne existuje druhý pilier? Nakúpením slovenského dlhopisu z mojich dôchodkových úspor mám rovnakú pohľadávku a riziko z platobnej neschopnosti Slovenska, ako ľudia v prvom pilieri. Ďakujem pekne, rizika slovenskej ekonomiky a platobnej neschopnosti štátu mám už teraz až po krk (zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra, sociálny systém, polícia, trh práce...). Práve diverzifikácia bol jeden z dôležitých dôvodov pre vstup do druhého piliera.

Nakúpením slovenských dlhopisov sa   z druhého piliera stane obdoba prvého, priebežného. Jeho výnosy totiž budú financované z daní a odvodov dnešných pracujúcich rovnako ako dôchodky v prvom pilieri. Navyše bude zbytočne drahý. Budú totiž z neho nadarmo živené DSS-ky.

Juraj Karpiš, analytik inštitútu INESS

SME, 15.4. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards