Rodiny môžu prísť o prídavky na deti (Hospodárske noviny)

Dňa 11.4. 2012 sa Radovan Ďurana z INESS pre Hospodárske noviny vyjadril na tému rušenia rodinných prídavkov na deti.

Rodiny môžu prísť o prídavky na deti (Hospodárske noviny)

Je viac ako isté, že nová vláda v rámci úsporných opatrení bude siahať aj na sociálne dávky. Potvrdzujú to aj noví ministri práce a financií, podľa ktorých je už koniec vyplácaniu plošných sociálnych dávok. Prísť o ne by mali rodiny s vyšším príjmom. Najviac sa pritom hovorí o škrtaní prídavkov na deti.

Zopakuje sa história?

Tie dnes dostane rodič na každé nezaopatrené dieťa, ktoré študuje, najviac však do dovŕšenia 25. roku. Mesačná výška prídavku je 22,54 eura. Ročne však na túto dávku ide zo štátnej kasy viac ako 310 miliónov eur. Hranica príjmu, od akého by rodič už prídavok na dieťa nedostal, nie je jasná. Niektorí ekonómovia odporúčajú škrtať dávku pri príjmoch vyšších ako 800 eur, teda pri nadpriemernom zárobku.

Premiér Robert Fico konkrétnu hranicu pre vyšší príjem zatiaľ neurčil. Podľa neho však nie je vylúčené, že prídavok sa nebude škrtať len podľa príjmu rodičov, ale obmedzí sa aj na počet detí, a to najviac na tri. „Obmedzenie na počet detí v rodine bude mať ústavné limity. V rámci platného zákona o prídavku na dieťa takéto opatrenie nebude možné, pretože zákon vymedzuje prídavok ako štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Zmena dikcie je možná len v incidencii s článkom 12 Ústavy SR, podľa ktorého sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach,“ upozorňuje odborníčka na sociálnu problematiku Ľubica Navrátilová.

Rozličná výška či obmedzenia v prídavkoch na deti by však v našom sociálnom systéme neboli novinkou. Plošne sa totiž vyplácajú až od roku 2004. Dovtedy sa poskytovali v závislosti od príjmu spoločne posudzovaných osôb a veku nezaopatrených detí. „Univerzálne prídavky na deti a ďalšie rodinné dávky majú významnú symbolicko-psychologickú hodnotu. Je dokázané, že v krajinách, kde sú univerzálne dávky, stredná a vyššia stredná trieda viac akceptuje sociálny štát, pretože ho vníma ako prospievajúci všetkým. Naopak, tam, kde dominujú adresné dávkové systémy, spoločenská ochota financovať sociálny štát klesá,“ komentuje zámery novej vlády sociologička Zuzana Kusá.

Ďalšie otázniky

Otázniky však zostávajú visieť aj nad materskou dávkou a rodičovským príspevkom. Kabinet Ivety Radičovej si ako jeden z cieľov dal zvýšiť postupne do roku 2014 túto dávku z pôvodných 55 % na 100 % vymeriavacieho základu.

Dnes je stav taký, že dávka je 65 % a poskytuje sa 34 týždňov. V hre teda zostáva, či nový kabinet nadviaže na snahy zvýšiť materské na plnú výšku príjmu matky, ponechá ju na súčasnej úrovni, alebo kvôli šetreniu siahne aj na túto dávku. Ekonóm INESS Radovan Ďurana vidí priestor na to, aby sa dávka vrátila na pôvodný stav spred dvoch rokov, a to 55 % pri poberaní dávky 28 týždňov.

Nová vláda však môže siahnuť aj na rodičovský príspevok, ktorý je 194,70 eura. O ten by mohli prísť takisto rodičia s vyšším príjmom. Mamičky do troch rokov detí však zrejme bude zaujímať i to, či nová vláda zruší možnosť si popri rodičovskej privyrábať. Exminister práce Jozef Mihál totiž umožnil, aby matky poberajúce rodičovský príspevok mohli aj zarábať, pričom nestanovil žiadne obmedzenia.

Jeho predchodkyňa Viera Tomanová počas prvej Ficovej vlády, naopak, sprísnila, respektíve takmer vylúčila súčasné poberanie rodičovského príspevku a vykonávanie zárobkovej činnosti. Zároveň však určila dvojakú výšku tohto príspevku – vyšší príspevok dostávali tí, ktorí mali aj nárok na materské, teda pred nástupom na materskú dovolenku pracovali.

V hre o škrty je tiež príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k tomuto príspevku, ktoré spolu predstavujú viac ako 800 eur pri narodení jedného dieťaťa.

Rodina s vyšším príjmom

Ekonómovia síce vidia škrty v sociálnych dávkach ako zdroj úspor, neekonómovia to však nevnímajú tak optimisticky. „Rodiny s malými deťmi sú zaťažené hypotékami a úvermi oveľa častejšie a vo vyššej miere ako iné typy domácností. Preto aj tam, kde má člen domácnosti nadpriemerný plat, pomôže niekedy prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a pôrodné preklenúť domácu finančnú krízu,“ vysvetľuje Kusá.

Hospodárske noviny, 11.4. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards