Nové dane (Slovenský rozhlas)

Na Slovensku sme akoby v začiatkoch vyberania majetkovej dane. Je to spôsobené aj tým, že u nás akoby to súkromné vlastníctvo bolo do značnej miery limitované pred zmenou režimu a takisto kúpna sila obyvateľstva je nízka. Dá sa zjednodušene povedať, že na Slovensku nie je toľko majetku ako v zahraničí, že by sa dal tak ľahko zdaňovať a navyše mnohí ľudia prišli napr. k nehnuteľnostiam bez toho, že by mali adekvátny príjem, ktorý by im mohol stačiť na financovanie takých daní, ako sú už zvyklé v zahraničí, povedal pre Slovenský rozhlas dňa 4.4. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Nové dane (Slovenský rozhlas)

Zvukový záznam si môžete pozrieť tu (od 5:41 min)

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards