Smer-SD siaha na úľavy pre bohatších (Hospodárske noviny)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS bude dosah zmien nezdaniteľnej časti závisieť od presného nastavenia hranice príjmu. Ako komentoval pre Hospodárske noviny dňa 4.4. 2012, je to forma podpory rodiny, a tá by mala zohľadňovať životné pomery prijímateľov. Pri súčasnom nastavení ju však využívajú aj ľudia, ktorí na pomoc vôbec nie sú odkázaní.

Smer-SD siaha na úľavy pre bohatších (Hospodárske noviny)

Okrem zvyšovania sadzby dane z príjmu na 25 percent im totiž vláda plánuje obmedziť aj možnosť znížiť si základ dane cez odpočítateľnú položku na manželku. Malo by ísť o súčasť konsolidačného balíka. „Podstatou je, aby v prípade, ak má manžel nadštandardné príjmy a manželka je dobrovoľne nezamestnaná, nemal manžel nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku,“ potvrdil pre HN budúci minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Tisícky ľudí

Zatiaľ nie je jasná presná výška príjmu, od ktorej by ľudia museli platiť dane z celého, nezníženého daňového základu. V súčasnosti však nezdaniteľná časť klesá ľuďom od 3 151 eur v hrubom mesačne. Ak by bola hranica v takejto výške, dotklo by sa to časti z 21-tisíc ľudí, ktorí takýto príjem majú.

Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovana Ďuranu bude dosah zmien závisieť od presného nastavenia hranice príjmu. „Je to forma podpory rodiny, a tá by mala zohľadňovať životné pomery prijímateľov. Pri súčasnom nastavení ju však využívajú aj ľudia, ktorí na pomoc vôbec nie sú odkázaní.“

Výnos bude len pár miliónov

Na druhej strane však podľa managing partnera spoločnosti KPMG Ľuboša Vanča by takýmto spôsobom vláda nezasiahla skutočne bohatých ľudí, ale strednú vyššiu triedu. „Nie sú to milionári. Naozaj bohatí ľudia totiž nemajú príjmy zo závislej činnosti. Ich však daňami nikto nepostihuje.“

Nejde o prvý pokus obmedziť odpočítateľnú položku. Podľa prvého návrhu daňovo-odvodovej reformy z dielne stredopravej vlády mali mať na ňu nárok len tí manželia, ktorí majú dieťa, čo by do rozpočtu prinieslo okolo 10 miliónov eur. Nakoniec však od tohto opatrenia zišlo.

S návrhom naviazať nezdaniteľnú časť len na čas poberania materskej či rodičovského príspevku prišli aj ekonómovia Ľudovít Ódor a Michal Horváth. Ich návrh by do rozpočtu priniesol dva milióny eur.

V súčasnosti má totiž na plnú výšku nezdaniteľnej časti nárok manžel s hrubým mesačným platom do 3 151 eur, ktorého žena nepracuje. Ak zarába nad túto hranicu, postupne sa nezdaniteľná časť znižuje a platí tak vyššie dane. Nárok mu úplne zaniká od 4 366 eur v hrubom.

Podľa Ďuranu však samotná výška príjmu nie je úplne presným ukazovateľom. Skúmať by totiž bolo potrebné aj majetkové pomery rodiny.

„Dobré by bolo takto nastaviť akúkoľvek podporu rodiny. Príjem totiž nie je dostatočný ukazovateľ, keďže niektorí dobre situovaní ľudia žijú len z renty.“ Napríklad daňový bonus totiž poberajú ľudia bez rozdielu príjmu.

Podľa analytika Slovenskej akadémie vied Vladimíra Baláža však ani obmedzenie príjmom nemusí byť konečné. V budúcnosti totiž budú musieť vlády pre potrebu konsolidovať rušiť postupne všetky daňové zvýhodnenia.

Zatiaľ však Smer-SD počíta len s obmedzením sociálnych dávok, ktoré by mali byť rovnako závislé od výšky príjmu. Od budúceho roka by tak ľudia s nadštandardným platom nemali dostávať niektoré dávky na podporu rodiny. Rovnako by sa im však mala predražiť aj kúpa luxusného auta, za ktoré by odvádzali špeciálnu, registračnú daň. Ak sú okrem toho aj vlastníkmi drahých bytov či domov, zaplatia viac aj na daniach z nehnuteľností. Tie by totiž mali byť odstupňované od ceny nehnuteľnosti a lokality.

Marcela Šimková

Hospodárske noviny, 4.4. 2012

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards