Nezvyšujte dane!

Po celom svete sa dnes diskutuje o tom ako konsolidovať verejné financie. Aj na Slovensku. Niektorí preferujú cestu vyšších daní, iní nižších výdavkov.

Nezvyšujte dane!

K diskusii v Európe sa pridal aj ekonóm Alberto Alesina (Harvard):

„Pokým nedôjde k uznaniu, že „ako“, je rovnako dôležité ako „ o koľko“, debata o konsolidácii v Európe bude aj naďalej úplne mimo budúce reálne ekonomické dopady týchto krokov. A čo sa týka základného kameňa konsolidácie eurozóny – fiškálneho kompaktu – čaká nás obrovské sklamanie.“

Túto skepsu v ňom vyvoláva fakt, že diskusia ohľadom konsolidácie verejných financií v eurozóne sa redukuje na otázky o koľko znížiť deficit a ignoruje sa to, akým mixom úspor a zvýšených daní k nemu dospieť. Pritom „ Akumulované dôkazy zo 40 rokov skúseností fiškálnej konsolidácie v krajinách OECD hovoria jasne:

  • Po prvé, konsolidácia dosiahnutá cez úspory vo verejných financiách vedie v menšej miere k recesii ako konsolidácia cez zvyšovanie daní
  • Po druhé, je menej pravdepodobné, že k recesii povedie konsolidácia postavená na úsporách v kombinácii so správnou hospodárskou politikou, často naopak dochádza k pozitívnemu dopadu na ekonomický rast. Medzi tieto podporné politiky patrí expanzívna monetárna politika, liberalizácia trhu práce a statkov, a iné štrukturálne reformy....
  • Po tretie, iba konsolidácia postavená na úsporách nakoniec viedla k dlhodobo udržateľnej pozícii verejného rozpočtu, indikovanej stabilizáciou pomeru štátneho dlhu k HDP alebo dokonca k jeho poklesu“
     
INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards