Plytvanie štátu za rok 2011

Do našej databázy Plytvanie štátu sme doplnili celý spracovaný rok 2011.    Databáza tak už obsahuje celkovo 824 zdokumentovaných prípadov plytvania, klientelizmu a súdnych sporov, ktoré priniesli printové médiá od roku 2007. Celková suma odhaleného neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami v roku 2011 v kategóriách Plytvanie a Súdne spory dosiahla úroveň 553,5 miliónov Eur. Nejde nevyhnutne len o plytvanie počas tohto obdobia, ale aj o plytvanie, ktoré bolo medializované alebo uzavreté počas roka 2011. Celková suma neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami za celé trvanie projektu dosiahla v týchto dvoch kategóriách už 2,064 miliardy Eur.

Plytvanie štátu za rok 2011

Výsledky projektu Plytvanie štátu naberajú na význame najmä vo svetle avizovaného zvyšovania daní, ku ktorému sa hlási väčšina strán uchádzajúca sa o priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách. Ukazuje sa, že príjmy, ktorými by navrhované zvyšovanie daní prispelo ku znižovaniu deficitu verejných financií, sú nižšie ako hodnoty plytvania vo verejnej správe. Ak by sa napríklad zaviedlo progresívne zdanenie príjmu fyzických osôb (očakávaný dodatočný príjem 65 mil. Eur), progresívne zdanenie príjmu právnických osôb (64 mil. Eur), vyššia banková daň (189 mil. Eur) a zdanenie dividend pre fyzické osoby (20 mil. Eur), celkový ročný príjem z týchto zmien by priniesol asi len 60% prostriedkov, ktoré sme v Plytvaní štátu zaevidovali za uplynulý rok. S ohľadom na skutočnosť, že v našej databáze sa nachádzajú výlučne medializované prípady, je na mieste domnievať sa, že suma 2,064 miliardy Eur za 5 rokov je len špičkou ľadovca plytvania s verejnými zdrojmi. Priestor na zvýšenie efektivity nakladania s verejnými zdrojmi teda ešte určite existuje.

Kategória Plytvanie

Celkový objem v sledovanej kategórii plytvanie, ktoré sme zachytili v  prípadoch evidovaných médiami, dosiahol v uplynulom roku 2010 446,7 mil. eur. Pre porovnanie, je to takmer rovnaký objem zdrojov, aký išiel v roku 2011 na stredoškolské vzdelávanie alebo osemnásobok rozpočtu Slovenskej akadémie vied.

Suma 446,7 mil. eur obsahuje napríklad tzv. zlaté padáky - astronomické odstupné za pár týždňov alebo mesiacov vo funkcii, kauzu platinové sitká a množstvo príkladov plytvania a neefektívneho nakladania s našimi peniazmi pri predaji a nákupe tovarov a služieb štátom. Priemerný ročný objem plytvania od začiatku projektu v roku 2007 je 374,4 mil. eur.

Príklad plytvania:

Nominanti ,,brali" kráľovsky, Hospodárske noviny, 11.11.2011

Polročný plat pri odchode z funkcie získal za štyri mesiace pôsobenia člen Predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Milan Gajdoš. Išlo o sumu 12 tisíc eur. Bývalý šéf Carga Slovakia Marián Augustín zas dostal pri odchode 14 mesačné odstupné vo výške 154 tisíc eur napriek tomu, že Cargo generovalo vysoké straty. Odstupné pre riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko Milana Chúpeka činilo 54 tisíc eur.

Kategória Klientelizmus

Suma prípadov v kategórii klientelizmus zachytených v roku 2011 dosiahla 102,2 mil. eur, čo je pod ročným priemerom 130 mil. eur od začiatku projektu. Túto sumu naplnili kauzy ako predražené nákupy šité na mieru, stranícke nominácie ale aj prípady klientelizmu na úrovni obcí a miestnych samospráv.

Príklad klientelizmu:

V predraženom cukre bol klientelizmus, Hospodárske noviny, 7.11.2011

Správa štátnych hmotných rezerv nakúpila cukor predražený o zhruba 20%.  Hmotné rezervy nakúpili cukor cez komoditnú burzu, za tonu zaplatili 990 eur. Ceny cukrovarov sa pritom pohybovali od 805 do 830 eur. Manažér hmotných rezerv Jozef Huba je spoločníkom v jednej zo sprostredkovateľských firiem, cez ktoré cukor prechádzal. Hubova firma Alfarm nakúpila cukor od Slovenských cukrovarov a následne ho predala fime Domaz, ktorá cukor predala rezervám, kde Huba pôsobí. Hmotné rezervy nakúpili tisíc ton cukru za 990 tisíc eur.

Kategória Súdne spory

V projekte sledujeme okrem klientelizmu a plytvania aj súdne spory štátu a verejnej správy, ktoré nás stoja nemalé peniaze. Za rok 2011 boli medializované prípady vo výške 106,8 mil. eur. Prípady ukončených súdnych sporov, ktoré médiá priniesli za posledných 5 rokov, nás vyšli spolu na 192,1 mil. eur.

Plytvanie, ktorému sa predišlo vďaka zásahu médií

Ďalšou kategóriou sú prípady, v ktorých došlo k náprave alebo boli zastavené po tom, ako na ne zamerali pozornosť slovenské médiá.  Celkový objem klientelizmu a plytvania, ktorému sa podarilo zabrániť vďaka práci médií za rok 2011 dosiahol 9,06 mil. eur, od zahájenia projektu celková suma dosiahla 368,6 mil. eur.

Metodológiu zostavovania databázy môžete nájsť tu.

INESS, Bratislava 7.3. 2012

 

Príloha: niekoľko ilustratívnych prípadov plytvania:

Obrana na prieskumy plytvala peniazmi, Pravda, 18.1.2011

Sú slovenskí vojaci dobre vycvičení? Sú skutoční profesionáli? Prieskumy verejnej mienky s takýmito otázkami si objednalo ministerstvo obrany v súkromných firmách. Zaplatilo za ne takmer 19 000 Eur. Verejnosti sa pritom pýtala armáda na tie isté veci dvakrát. Najprv v máji predchádzajúce vedenie ministerstva a potom v decembri už pod novým vedením. Odborníci zmysel takýchto prieskumov spochybňujú s tým, že na takéto otázky majú poznať odpovede samotní vojaci, nie náhodne vybraní ľudia.

Teplárne predávali emisie za zlomky, SME, 29.1.2011

Trojica štátnych teplární -Trnavská, Zvolenská a Žilinská predávali za vlády Roberta Fica emisné povolenky za neuveriteľne nízke ceny. V Trnave v roku 2008 predali 60 tisíc ton za 600 Eur, teda cent za tonu, pričom trhová cena bola viac než 20 Eur. Zvolenská tepláreň predávala emisie za pätinové ceny. V Žiline predali emisie za 11 Eur, hoci sa predávali za viac než 24 Eur. Štátne firmy mohli zarobiť o 8,4 mil. Eur viac.

Agentúra plesala za mastný účet, Pravda, 21.3.2011

Štátna agentúra SARIO uzavrela vo februári 2011 zmluvu s reklamnou spoločnosťou Media Pro Consulting. Za 23 000 Eur si od nej objednala 8 vstupeniek, rezerváciu stola s logom a darčekové balíčky na reprezentačný charitatívny ples v 5* hoteli Kempinski v Bratislave. Plus mala Media Pro na web plesu zavesiť profilové informácie o SARIO. Štátna agentúra sa bráni kritike tým, že využila ples na svoju propagáciu a túto marketingovú aktivitu hodnotí úspešne. Právnik V. Pirošík, spolupracovník Transparency International, považuje túto zmluvu za modelové plytvanie.

Figeľov rezort platí novú agentúru. Bez výsledkov, Hospodárske noviny, 7.10.2011

Ministerstvo dopravy založilo začiatkom roka novú organizáciu - Agentúru rozvoja vodnej dopravy. Jej úlohou je získavať partnerov pre nové projekty v riečnej doprave, doteraz žiadne nepripravila. Ministerstvo si od jej vzniku sľubovalo viac peňazí z eurofondov pre riečnu dopravu. Na tento rok jej bolo rozpočtovaných 3,6 mil. Eur. Za prvých 9 mesiacov sa minulo zhruba 190 000 Eur na bežné výdavky a platy zamestnancov. Momentálne v nej pracuje 6 ľudí, ich priemerný plat je cez 2000 Eur. Agentúra zatiaľ nemá ani vlastnú internetovú stránku. Z existencie novej agentúry nie sú žiadne výstupy.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards