Slovensko rekordne zostarlo (Finweb)

 Radovan Ďurana vysvetľoval 26.5.2017 negatívne dopady starnutia obyvateľstva Slovenska na rozpočet z hľadiska zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému pre Hospodárske noviny

Slovensko rekordne zostarlo  (Finweb)

 Vďaka starobe nás čakajú vyššie výdavky na dôchodky a zdravotníctvo.

Štandardný Slovák je štyridsiatnik. Vyplýva to z najnovších údajov Štatistického úradu o demografickom vývoji, podľa ktorých je priemerný vek obyvateľstva 40,4 roka. Ide o najvyššiu hodnotu v histórii Slovenska. Ešte pred troma rokmi sa náš priemerný vek držal pod štyridsiatkou. "Príčinou je predovšetkým zásadná zmena reprodukčného správania, ktorá viedla k tomu, že plodnosť populácie Slovenska sa dostala pod úroveň jednoduchej reprodukcie," vysvetľuje hovorca Štatistického úradu Marián Jánošík.

Priemernej Slovenke sa totiž narodí počas jej života len 1,48 dieťaťa. Na zachovanie jednoduchej reprodukcie je pritom potrebná hodnota 2,1. Tú sme však naposledy dosiahli v roku 1988. Vďaka pôrodom, ktoré si súčasná generácia matiek odložila do vyššieho veku, sa síce plodnosť za posledných desať rokov zvýšila, avšak podľa prognózy Eurostatu bude jej ďalší rast len veľmi mierny. V roku 2050 by tak malo pripadnúť na jednu ženu 1,75 dieťaťa.

Navyše sa zvyšuje aj priemerný vek, ktorého sa dožívame, čo v kombinácii s nízkou pôrodnosťou vytvára značné riziká pre našu ekonomiku. Podiel ľudí vo veku od 15 do 64 rokov napríklad klesol za posledných desať rokov zo 62 na 56 percent. Ak by tento trend pokračoval, ľudia v produktívnom veku by tvorili v budúcnosti menšinu, čo zvýši tlak na verejné financie. "Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších demografických výziev," hovorí predseda Štatistického úradu Alexander Ballek.

Podľa Radovana Ďuranu z inštitútu Iness sa zmeny dotknú predovšetkým nákladov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. "Je potrebné, aby ľudia zmenili svoje vnímanie toho, čo je to dôchodkový vek. Tá pomyselná bariéra šesťdesiatky, ktorá akoby vymedzovala starobu, sa bude musieť posunúť niekde k sedemdesiatke." Štát sa podľa neho musí pripraviť na to, že pribudne starších ľudí, ktorí si budú vyžadovať dlhodobú zdravotnú starostlivosť a zároveň sa zvýši počet ľudí, ktorým bude potrebné vyplácať dôchodky. "V prípade, že vlády nebudú reflektovať tento trend a zastavia napríklad predlžovanie veku odchodu do dôchodku, ohrozí to udržanie celého systému," dodáva.
 

Matej Vanoch
Finweb, 26.5.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards