PS2 Opatrenia týkajúce sa naštartovania hospodárskeho rastu vyplývajúce z predsedníctva (Hospodárske noviny)

 Radovan Ďurana sa vyjadril pre Hospodárske noviny k iniciatívam dobudovať hospodársku a menovú úniu v EÚ dňa 27.9.2016

PS2 Opatrenia týkajúce sa naštartovania hospodárskeho rastu vyplývajúce z predsedníctva (Hospodárske noviny)

 Dobudovanie Hospodárskej a menovej únie
Podstatou myšlienky hospodárskej únie je spoločná koordinácia fiškálnych, hospodárskych a menových politík jednotlivých štátov, čo by malo dávať krajinám väčšiu stabilitu, silnejšie nástroje na zvládanie kríz a zníženie nezamestnanosti. Slovenské predsedníctvo v tejto veci poskytlo priestor na diskusiu, napríklad aj o fonde na horšie časy, ktorý by stimuloval investície v čase hospodárskeho prepadu. "Základným fiškálnym problémom eurozóny je neschopnosť vymáhať dohodnuté pravidlá. Aktuálne príbehy Španielska, Francúzska či návrh Junckera na oslabenie Paktu stability a rastu ukazujú, že eurozóna nie je pripravená na spoločné fiškálne politiky," myslí si Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS.

Vytvorenie Únie kapitálových trhov
Väčšina malých a stredných podnikov v Európe získava kapitál pomocou pôžičiek od bánk. Tie však po finančnej kríze majú menej prostriedkov a získavanie financií sa stalo pre podnikateľov ťažšie. Riešením tejto situácie by malo byť vytvorenie Únie kapitálových trhov. Tá by dávala dohromady investorov a podnikateľov v celej Európe, aby si mohli navzájom vypomáhať bez hraníc. Slovenské predsedníctvo sa chystá usmerňovať a urýchľovať formovanie právnych predpisov smerujúcich k jej vytvoreniu. "Únia kapitálových trhov sa dopĺňa s bankovou úniou a obe tieto opatrenia v konečnom dôsledku hospodárskemu rastu pomôžu, keďže krajiny majú kapitálové trhy rozvinuté nedostatočne, na Slovensku takýto trh prakticky skoro neexistuje," hovorí Martin Lindák, analytik Nadácie F. A. Hayeka.

Dokončenie bankovej únie
Banková únia je projekt, ktorý by mal zabrániť situáciám ako z roku 2007, keď kvôli neregulovaným bankovým činnostiam vznikla finančná kríza. Jej súčasťou by bol jednotný mechanizmus dohľadu, ktorý by kontroloval, akým spôsobom nakladajú s rizikami a z jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, podľa ktorého by všetky banky reagovali na prípadné zlyhania. Celý systém by mal zabezpečiť, že za zlyhania bánk nebudú vo veľkom množstve platiť občania. "So zvyšovaním nárokov na banky v rámci prevencie voči kríze príde aj zvýšenie ceny kapitálu pre samotné spoločnosti. Spoločnosti by v tomto prípade mohli ťažiť z únie kapitálových trhov, tým pádom sa musia obe opatrenia vzájomne dopĺňať a mali by sa implementovať postupne a súbežne. Len v tom prípade to nebude mať negatívny dosah na samotné podnikanie v krajinách EÚ," upozorňuje Lindák.

Spravodlivé a účinné zdaňovanie
Slovenské predsedníctvo chce pomôcť úniovému hospodárstvu aj bojom proti daňovým únikom. Prioritne sa chceme zamerať na zmodernizovanie systému, aby reflektoval aj cezhraničný elektronický obchod, ale aj na jednoduchší systém platby DPH. "Tieto opatrenia neriešia podstatu problému, keďže sú zamerané len na prejavy problémov, nie na ich systémové príčiny. Dlhodobo účinné by bolo výrazne znižovať celkové daňové zaťaženie, dôsledkom čoho by bolo aj zníženie motivácie právnických a i fyzických osôb na daňové úniky," predpokladá riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Gonda.

Rozšírenie investičného potenciálu Junckerovho plánu
Investície v Európskej únii sa počas krízy značne spomalili a stále sa im nepodarilo vrátiť sa na pôvodnú úroveň. To sa Únia snaží vyriešiť Európskym fondom pre strategické investície, ktorý má do roku 2018 vygenerovať až 315 miliárd eur a tie naliať do potrebných projektov, najmä do malých a stredných firiem. Únia chce presadiť, aby sa z tohto fondu podporovali skutočne inovatívne a strategické projekty, aby sa zlepšila efektivita a docielila vyrovnaná geografická distribúcia projektov. "Namiesto politicky príťažlivých, ale málo efektívnych nástrojov by sme sa mali zamerať na odstraňovanie investičných prekážok a nie financovanie súkromných projektov," myslí si Ďurana.

Hospodárske noviny, 27.9.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards