Keď sa bojuje o emisie alebo peniaze (Sme)

Sme publikovalo 16.2.2016 článok Martina Vlachynského o fungovaní dotačnej politiky v oblasti energetiky. Článok si možno prečítať i na stránke INESS

Keď sa bojuje o emisie alebo peniaze (Sme)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards