Slovensko je krajina vidiečanov. Čo to robí s našou ekonomikou? (Aktualne.sk)

Portál Aktualne.sk cituje dňa 21.11.2014 spolupracovníka INESS Petra Weisenpachera.

Slovensko je krajina vidiečanov. Čo to robí s našou ekonomikou? (Aktualne.sk)

Slovensko je krajina vidiečanov. Čo to robí s našou ekonomikou? BRATISLAVA - V porovnaní s inými európskymi krajinami je Slovensko veľmi vidiecke. Rurálnejší sme boli už počas Rakúsko-Uhorska a výraznejšie sťahovanie do miest sa u nás nekonalo ani v časoch, keď sme patrili do socialistického tábora. So sťahovaním do miest sa pritom spája ekonomický rast.

Na Slovensku žije v mestách len 54 percent obyvateľov. Ilustračné foto Zdroj - TASR/Ján Siman Ešte v roku 1960 žila v mestách len tretina svetovej populácie. Za niečo vyše polstoročia sa udialo veľké sťahovanie ľudí z vidieka do miest.

Dnes žije v metropolách viac ako polovica obyvateľov Zemegule.

No vo vyspelej Európe je ľudí v mestách podstatne viac. Podľa Svetovej banky žilo vlani v krajinách Európskej únie až 74 percent obyvateľov.

Slovensko v európskom meradle nepekne vytŕča. U nás žije v mestách len 54 percent ľudí. Je to najmenej v celom regióne a takmer najmenej v celej Únii. Viac vidiečanov ako u nás je už len v Slovinsku.

V mestách je rast Vznik miest bol v minulosti stimulom pre hospodársky rozvoj. V mestách sa už oddávna sústreďovali inovácie a sťahovanie do miest sa spája s ekonomickým rastom.

"V dávnejšej minulosti sa proces urbanizácie spravidla spájal aj s presunom pracovnej sily z poľnohospodárstva do priemyslu a sektora služieb.

Vzhľadom na to, že ide o produktívnejšie odvetvia, než je poľnohospodárstvo, prispieval tento proces pozitívne k hospodárskemu rozvoju a k zvyšovaniu životnej úrovne," konštatuje analytik Sberbank Vladimír Vaňo.

Vidieckosť krajiny tak môže mať spojitosť s tým, že sú niektoré krajiny ekonomicky pozadu. No analytici pripomínajú, že dnes to už stopercentne neplatí. Mnohí ľudia sa totiž sťahujú z mesta do dediny z prozaického dôvodu - aby si užili väčší pokoj. Za prácou potom denne dochádzajú do mesta. Vo veľkom sa to deje najmä v okolí Bratislavy.

"Okrem toho zlepšená mobilita pracovnej sily umožňuje dochádzanie za prácou aj pre obyvateľov vidieka a presťahovanie do mesta preto už nie je nevyhnutnou požiadavkou na to, aby tam ľudia mohli pracovať," dopĺňa Vaňo.

Socialistická minulosť Spolupracovník inštitútu INESS Peter Weisenpacher vidí ako príčinu slovenskej rurálnosti našu komunistickú minulosť. Komunisti podľa neho spomalili prirodzený trend sťahovania do miest. "Obrovská časť kapitálu bola investovaná do bytov a nadväzujúcej infraštruktúry nevhodne rozptýlenej po vidieku namiesto toho, aby bola koncentrovaná vo väčších mestách. Vidiek je preto relatívne preľudnený a mestá sú omnoho menšími ekonomickými centrami, než akými mohli byť," píše.

Slovensko však bolo rurálnejšie už v období Rakúsko-Uhorska.

"Charakter urbanizácie Slovenska je daný predovšetkým historickými faktormi. Na Slovensku v minulosti dominovalo poľnohospodárstvo, ľudia pracovali v primárnom sektore a výraznejší rozvoj urbanizácie nastal až v povojnovom období," pripomína Vrabcová.

V mestách je budúcnosť Platí však, že kým minulosť bola vidiecka, budúcnosť je v mestách.

Sťahovanie do miest je celosvetový trend, ktorý sa nezastaví. V roku 2050 by už v mestách malo žiť dve tretiny obyvateľov sveta, odhaduje Organizácia spojených národov.

Mestá sa pritom môžu viac uzatvárať do seba a budú stále menej závislé od vidieka. "Do budúcnosti sa v mestách bude klásť dôraz na lokálne a regionálne, kde je mesto prirodzenou jednotkou a bude čím ďalej tým viac aj ekonomickou jednotkou," predpokladá futurológ Ladislav Hohoš.

Globalizácia, počas ktorej sa veľké množstvá tovarov preháňajú naprieč planétou, môže vystriedať dôraz na lokálne. Mestá si môžu v budúcnosti sami pestovať plodiny, napríklad na strechách.

Stanislava Luppová

Aktualne.sk, 21.11.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards