Ako zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska?

Monika Budzák sa pre Euractiv vyjadrila k potravinovej sebestačnosti Slovenska. 13. 07. 2020.

Ako zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska?

Monika Budzák
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Chceme zvyšovať výkonnosť, alebo sebestačnosť slovenského poľnohospodárstva? To sú dve rozdielne veci. Slovenský poľnohospodársky sektor trpí viacerými problémami, ktoré brzdia konkurencieschopnosť farmárov.

Nevysporiadané vlastnícke a užívateľské vzťahy, kvôli ktorým sa začínajúci farmári nemôžu dostať k pôde, tiež nepredvídateľné podnikateľské prostredie a byrokracia, a v neposlednom rade chýbajúce investície do kapitálovej výbavy fariem brzdia jeho produktivitu.

Mnohokrát sú podmienky dotačných schém nastavené tak, že motiváciou fariem je maximalizácia výnosu z dotácie, nie zisku z predaja produktov. Dnes napríklad pomocou viazaných priamych platieb podporujeme aj špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu, napriek tomu produkcia neláme rekordy.

Načasovanie žiadostí a výziev je rovnako problematická. Chovatelia dobytka napríklad musia povinne držať 2 mesiace aj tie zvieratá, ktoré by bolo výhodné predať, keďže v opačnom prípade prichádzajú o príjem z dotácie. Následne termín vyplatenia dotácie spôsobuje to, že všetci chovatelia ponúkajú mäsový dobytok v tom istom čase, čo opäť tlačí predajnú cenu nadol.

Úlohou štátu nie je rozhodnúť o tom, čo by sme mali produkovať, skôr ide o nastavenie rámcových podmienok, ktoré umožnia čo najjednoduchší vstup do odvetvia, vymožiteľnosť práva a čo najmenej prekážok počas podnikania. Nie je žiadúce, aby sa farmári viac zaoberali vypĺňaním rôznych výkazov, ako podnikaním. Aj bez toho, aby sa štát usiloval o zvýšenie sebestačnosti v zemiakoch alebo jablkách môžu slovenskí farmári prosperovať, ak sa budú špecializovať na takú produkciu, ktorá bude žiadaná aj v zahraničí. A z toho v konečnom dôsledku ťaží aj domáce obyvateľstvo.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards