Nešírme ekonomickú infekciu ďalej

Preplávať vodami koronakrízy s čo najmenšími hospodárskymi škodami bude vyžadovať mimoriadne štátnické umenie. Všetky kroky by mali stavať na nejakých pilieroch, o ktorých vieme prehlásiť, že sú dobré a ich porušenie je zlé.

Nešírme ekonomickú infekciu ďalej

Jeden z tých pilierov sa volá “nešírme ekonomickú infekciu ďalej.” Niektorá opatrenia, pravidlá a nariadenia môžu vo chvályhodnej snahe pomôcť ťažko zasiahnutým podnikom, či sociálnym skupinám, narušiť fungujúce ekonomické vzťahy v iných sektoroch. Miesto pomoci tým prvým vtiahnu do problémov tých druhých.

Príkladom sú odklady splátok úverov. K tým treba postupovať opatrne a s jasným finančným krytím zo strany štátu, či centrálnej banky. Nanútené, plošné a nedomyslené odklady by mohli veľmi rýchlo vniesť problémy do finančného sektora, či rozkrútiť špirálu morálneho hazardu nielen u zasiahnutých, ale aj plne likvidných a solventných dlžníkov. Nechajte to v prvom kole na banky, oni napríklad na účte poslanca parlamentu veľmi dobre vidia, či mu chodí plat, rovnako na účte mobilného operátora. Až tam, kde banky s dlžníkom nevedia nájsť spoločnú reč, začína miesto pre štátne garancie, či odklady splátok. Ak má dôjsť k úpravám ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii, treba rozumne definovať podmienky, aby zákon zároveň nebrzdil potrebnú reštrukturalizáciu ekonomiky.

Alebo taká technikalita – medzi úplne prvými opatreniami sa zjavil bod, že odberatelia elektriny nebudú musieť platiť „pokuty“ za nedodržanie odberového diagramu, teda ich dohodnutého plánu spotreby. V skutočnosti to však nie je žiadna pokuta, ale dohodnutá platba v prípade nedodržania zmluvného záväzku, s ktorou bude mať dodávateľ nemalé náklady (neodobranú elektrinu musí s veľkou stratou predať inde, nemôže je „uskladniť“). V snahe pomôcť jedným sa problémy prenášajú na iných.

Pravidlo o nešírení ekonomickej nákazy porušuje aj nápad donútiť prenajímateľov odpustiť obchodom polovicu nájmu. A to môžeme byť radi, že nie sme v Česku. Babišova vláda chce, aby prenajímatelia odpustili všetok nájom aj fyzickým osobám! Akoby peniaze z prenájmu nikde a nikomu nechýbali, na rozdiel od mzdy a tržieb. Nechajme nájomcov a prenajímateľov dohodnúť sa, oni majú najlepšie informácie o svojej situácii.

A keď zasiahnuť, tak každé takéto opatrenie by malo mať jasné finančné krytie, aby nebolo len pohadzovaním horúceho zemiaku. Pomáhať treba, ale s čo najmenšími škodami.

HN, 6.4.2020

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards