2 % pre INESS

V INESS sme len za minulý rok vydali desiatky publikácií, blogov, vlogov, zapojili sme 6500 študentov do Ekonomickej olympiády a spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu. Zorganizovali sme 40 podujatí, zverejnili portál Cena zamestnanca, vydali knihu Pokrok bez povolenia a bojovali proti nezmyselným návrhom zákonov ako odvod pre reťazce či rekreačné poukazy. Všetko by sme však nemohli realizovať bez podpory našich priaznivcov. Aj Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v našej činnosti. Vďaka Vašej podpore môžeme aj naďalej vzdelávať mladú generáciu a nastavovať zrkadlo súčasným aj budúcim politikom.

2 % pre INESS

 

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a uveďte údaje INESS. Predvyplnený formulár nájdete tu.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daňovník- zamestnanec môže určiť len jedného prijímateľa.

 

  • Ak ste živnostník:

Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej organizácii. Vo vašom daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel.

 

  • Ak konáte v mene firmy:

V daňovom priznaní pre právnické osoby nájdite VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplňte údaje INESS (strana 12).

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

IČO: 30798442

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

 

 

Ďakujeme!

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards