Reformné návrhy lekárskej komory sa stretli s kritikou odborníkov

Martin Vlachynský sa pre zdravotnícke noviny vyjadril k vplyvu súkromného sektora v zdravotníctve. 20. 02. 2020.

Kým prezident SLK Marian Kollár tvrdí, že experiment s trhovým zdravotníctvom skončil v slepej uličke a je potrebná zásadná zmena fungovania poisťovní i rozdeľovania peňazí, analytici majú iný názor. Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) tvrdí, že štát má už dnes v rukách silné nástroje, ktorými by mohol v systéme robiť ďalekosiahle zmeny. „Súkromný sektor má v skutočnosti v systéme veľmi malé slovo,“ pripomína a argumentuje dominantným postavením štátnej zdravotnej poisťovne, rozhodujúcim slovom štátu pri určovaní mzdových podmienok zdravotníkov, minimálnej siete poskytovateľov, katalógu výkonov či podmienok kategorizácie liekov.

„Uvedomenie si štátnych zlyhaní je prvý krok k úspešnej liečbe slovenského zdravotníctva,“ zdôrazňuje M. Vlachynský.

Celý článok vyšiel v tlači Zdravotníckych novín.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards