Hodnotenie volebných programov - pôdohospodárstvo

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V dnešnej tlačovej správe hodnotíme oblasť pôdohospodárstva. V uplynulých dňoch sme hodnotili školstvo a daňovú politiku, zajtra zverejníme výsledky za podnikateľské prostredie a trh práce.

Hodnotenie volebných programov - pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo je sektor, kde nemôžeme hovoriť o nedostatku zdrojov, napriek tomu sa dlhé roky trápi viacerými problémami. Ktoré strany ponúkajú konkrétne riešenia pre konkurencieschopné poľnohospodárstvo?

Hodnotili sme na škále od 0 do 10 bodov, kde vyššie číslo znamená program, ktorý identifikuje základné problémy v pôdohospodárstve, stanovuje si merateľné ciele a navrhuje konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie.  Osobitne sme sa pozreli na to, ako strany reagujú na slabú konkurencieschopnosť slovenských fariem a nízku pridanú hodnotu ich produkcie, na stratégiu v dotačnej politike a riešenie pozemkovej agendy, kde rozdrobená pôda a komplikované vlastnícke vzťahy vytvárajú problémy farmárom, ale aj bežným ľuďom. Celé znenie hodnotenia aj s infografikou nájdete na tejto stránke.

Viaceré strany navrhujú nové dotačné schémy, pričom zanedbávajú možnosť lepšieho nastavenia prerozdelenia prostriedkov z fondov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Pozitívne hodnotíme fakt, že mnohé strany reagujú na problematiku rozdrobeného pozemkového vlastníctva a viaceré ako svoju prioritu uvádzajú naštartovanie procesu pozemkových úprav. Na druhej strane, len málo strán v programe uvádza, koľko prostriedkov chcú na tento nákladný proces použiť a kde ich chcú získať.

 

Podrobné hodnotenie volebných programov v oblasti pôdohospodárstva nájdete na stránke INESS, kde sa postupne objavia aj ostatné oblasti.

Kontakt pre médiá za oblasť pôdohospodárstva: Monika Budzák, monika.budzak@iness.sk

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards