Poznáme finalistov Ekonomickej olympiády!

Z viac ako 4000 účastníkov v školskom kole vôbec prvej celoslovenskej Ekonomickej olympiády postúpilo do krajských kôl celkovo takmer 400 najúspešnejších stredoškolákov. V ôsmych krajských mestách zorganizoval INESS počas februára 2018 krajské kolá súťaže, v ktorých súťažiaci otestovali svoj prehľad z ekonomickej teórie a histórie, skúmali dopady hospodárskej politiky či hľadali najvýhodnejší úver alebo investíciu.

Poznáme finalistov Ekonomickej olympiády!

Počas marca pracovali na vyhodnotení testov odborníci z INESS, z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Z každého kraja do finále postúpilo spolu 50 študentov, ktorí sa stretnú 26. apríla na celoslovenskom finále súťaže. Zoznam finalistov nájdete na webe Ekonomickej olympiády: www.ekonomickaolympiada.sk.

Študenti v celoslovenskom finále otestujú svoje vedomosti aj pred odbornou porotou v ústnom kole a na záver sa stretnú so známymi slovenskými ekonómami, organizátormi a partnermi súťaže na slávnostnom ukončení súťaže.

Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozvíjať ekonomické zručnosti a prehlbovať ich záujem o túto vedu. Práve znalosť ekonómie im pomôže pri rozhodnutiach v reálnom živote, ako napr. výber najvýhodnejšieho úveru, vedieť analyzovať dopady rôznych politík alebo poznať fungovanie verejných financií.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards