Aká veľká je konkurencia medzi reťazcami?

Politici radi obviňujú predajcov potravín z nízkej konkurencie. Skutočne má zopár reťazcov dominantné postavenie?

Aká veľká je konkurencia medzi reťazcami?

Staroveké chlieb a hry platí dodnes a politici majú strach z rastúcich cien potravín. Pred voľbami boli programy plné silných rečí o regulácii cien, marží, či dokonca štátnych reťazcov. Aktuálne programové vyhlásenie vlády je našťastie v tomto smere nekonkrétne. No môžeme čakať, že reči o potrebe zasiahnuť do maloobchodného trhu podľa vzoru Orbána neprestanú.

Väčšina rečí je postavená na anekdotách o monopolnom trhu. Vyvrátiť to môže kopa letákov od rôznych obchodníkov, ktoré pravidelne pristávajú v našich schránkach. Ale to by bola opäť iba anekdota. V INESS sme sa rozhodli konkurenciu v potravinovom maloobchode na Slovensku zmerať.

Ako merať konkurenciu

Mieru konkurencie na trhu je možné pomerne jednoducho overiť pomocou takzvaného Herfindahl–Hirschman indexu (HHI). Tento index meria mieru koncentrácie v odvetví a je oficiálne používaným analytickým nástrojom mnohých národných protimonopolných úradov.

Index je sumou štvorcov trhových podielov jednotlivých účastníkov trhu. Po slovensky to znamená podiel najväčšieho hráča na druhú plus podiel druhého najväčšieho hráča na druhú a tak ďalej. Ak sú na trhu napríklad traja obchodníci s podielom 60%, 30% a 10% tak HHI je 0,62+0,32+0,12, teda 0,46. V literatúre sa niekedy používajú miesto desatinných dvojciferné hodnoty, je to len optický rozdiel (výsledok by bol v tomto prípade 4600).

Výsledok 1 znamená monopolné postavenie 1 účastníka, ktorý pokrýva 100 % trhu. Teda nulovú  mieru konkurencie. Výsledok indexu s hodnotou 0 znamená dokonalú konkurenciu, čo je len teoretická situácia, keďže vtedy by trhový podiel každého účastníka by bol 0 %. Platí teda, že čím bližšie je výsledok k nule, tým väčšia konkurencia na trhu panuje.

Konkurencia medzi potravinovými reťazcami

Na účel výpočtu indexu sme použili hodnotu ročných tržieb 8 najväčších reťazcov (Lidl, Kaufland, Tesco, Billa, Coop Jednota, Terno, Milk-Agro a maloobchodnú časť siete Labaš) na Slovensku za roky 2017 – 2022.

HHI v potravinovom maloobchode na Slovensku dosiahol v roku 2022 hodnotu 0,188 a ukazuje vysokú mieru konkurencie. Európska komisia za bezproblémovú z hľadiska súťažného práva považuje hranicu 0,2. Pre porovnanie, americké ministerstvo spravodlivosti považuje za vysoko-konkurenčný trh s hodnotou HHI pod 0,15; stredne koncentrovaný trh môže mať maximálnu hodnotu 0,25. Nad hodnotou 0,25 začína trh s nízkou mierou konkurencie.

Slovenský maloobchod je tak tesne nad hranicou trhu s nízkou mierou koncentrácie. Za obdobie 2017 – 2022 dokonca prišlo k miernemu zvýšeniu konkurencie na trhu (pokles hodnoty HHI z 0,196 na 0,188).

Konkurencia: Biedronka

Vzhľadom na fakt, že v blízkej budúcnosti veľmi pravdepodobne vstúpi na trh nový veľký hráč v podobe poľskej siete s portugalskými koreňmi Biedronka (a za predpokladu, že žiadna sieť z trhu neodíde), miera konkurencie na maloobchodnom trhu s potravinami v nasledujúcich rokoch ešte ďalej stúpne.

Spravili sme preto takú jednoduchú simuláciu. Vypočítali sme na tržbách 2022, ako by konkurencia vyzerala, ak by Biedronka naplno fungovala už v roku 2022. Scenáre znejú, že sa Biedronke podarí uchmatnúť 1 / 3 / 5 / 7 percent tržieb rovnomerne od všetkých hráčov. To je pomerne konzervatívny predpoklad, Biedronka pravdepodobne „oholí“ skôr väčších hráčov, čím index konkurencie ešte viac stúpne (vďaka mocninám majú väčší hráči v indexe významnejšiu váhu).

Na grafe vidíte výsledok. Už 1% podiel nováčika by mierne zvýšil konkurenciu. Ak by sa vyšplhal na 7% (čo vzhľadom k ambíciám môže byť po čase reálne), index konkurencie by sa priblížil už aj americkej definícii vysoko konkurenčného trhu.

Budeme preto veriť, že aspoň tu sa nová vláda neinšpiruje katastrofálnou politikou Maďarska.

Viac k tejto téme v novej publikácii Chlieb a politika.

Blog N, 13.11.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards