700-tisíc detí nastúpilo na výkon trestu. Prečo ich nepchať do Prokrustovej postele?

Aktuality.sk uverejnili komentár Róberta Chovanculiaka na tému školstva. 

700-tisíc detí nastúpilo na výkon trestu. Prečo ich nepchať do Prokrustovej postele?

Róbert Chovanculiak, INESS:

"Učenie sa je funkciou dvoch premenných: motivácia a technika. Verejné školstvo zlyháva v oboch. Máme demotivované deti, ktoré sa musia tupo učiť technikami starými minimálne 150 rokov. Pre väčšinu ľudí, ktorí zažili len takto fungujúce školstvo, je však ťažké pochopiť, o akú veľkú tragédiu ide. Ako im to vysvetliť? Servírovať im najnovšie poznatky z pedagogiky, neurovied a vývojovej psychológie o tom, ako dôležitá je pri vzdelávaní vnútorná motivácia by išlo proti najnovším poznatkom z pedagogiky, neurovied a vývojovej psychológie o tom, ako sa ľudia učia nové veci. Rešerše štúdií a abstraktné argumenty nefungujú."

Celý komentár si môžete prečítať tu

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards